Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Gminę?

Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Gminę? Zapoznajcie się z poniższym studium przypadku i dowiedzcie się jakie działania podjąć i jakich argumentów użyć, by uzyskać należne wynagrodzenie. Stan faktyczny W roku 2015 r. klient mój zawarł porozumienie z Gminą, dotyczące sprzedaży nieruchomości, którą miała Gmina wykorzystać do urządzenia drogi publicznej. Z uwagi…Continue reading Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Gminę?

Działalność gospodarcza we własnym domu, a zmiana sposobu jego użytkowania

Czy mogę prowadzić działalność gospodarczą we własnym domu? Takie pytanie otrzymałam ostatnio od klienta i zdecydowanie wymagało ono doprecyzowania. No bo to zależy 😉 Generalnie można rejestrować i prowadzić działalność pod adresem będącym jednocześnie naszym miejscem zamieszkania. Kluczowe jednak w tym temacie są odpowiedzi na pytania:

Czy można odwołać darowiznę nieruchomości, a jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić?

W życiu bywa różnie, nie zawsze decyzje które podejmujemy i w danej chwili nam się słuszne wydają, takie pozostają. Czasami sytuacja, a precyzując zachowanie obdarowanego, zmienia się tak bardzo, że chcemy darowiznę odwołać. Jeżeli darowizna została już wykonana tzn. darczyńca wydał nieruchomość osobie obdarowanej, to możemy odwołać darowiznę tylko wtedy, gdy obdarowany dopuścił się w…Continue reading Czy można odwołać darowiznę nieruchomości, a jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić?

Umiera właściciel nieruchomości i co dalej? Jakie kroki podjąć, żeby uregulować jej stan prawny?

Co do zasady, przeprowadzenie postępowania spadkowego, nie jest obowiązkowe. Już na pewno nie jest ono potrzebne jeżeli pozostawiony przez zmarłego majątek jest niewielkiej wartości i składa się tylko z drobnych ruchomości. Nadal nie będzie obowiązkiem, choć przeprowadzenie postępowania spadkowego może być potrzebne, jeżeli w majątku spadkowym znajduje się samochód. Jeżeli chcemy go sprzedać lub po…Continue reading Umiera właściciel nieruchomości i co dalej? Jakie kroki podjąć, żeby uregulować jej stan prawny?

Dochodzenie roszczeń z tytułu najmu przed e-sądem

Postępowanie sądowe nie zawsze musi być drogie, trwać latami i być drogą przez mękę. W postępowaniu przed e-Sądem, nakaz możesz już otrzymać nawet i po 3 tygodniach od chwili złożenia pozwu i to bez wychodzenia z domu, nawet na pocztę. Koszty e-postępowania są również nieporównywalnie niższe. I wiadomo, że sam nakaz nie rozwiązuje tematu, a…Continue reading Dochodzenie roszczeń z tytułu najmu przed e-sądem

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Zawarłeś umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, wpłaciłeś zadatek. W umowie przedwstępnej wskazany został termin zawarcia umowy właściwej sprzedaży nieruchomości. Jednak, gdy termin się zbliża właściciel nieruchomości unika kontaktu i ewidentnie mimo wezwań do jej zawarcia, uchyla się od jej sfinalizowania. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak odzyskać wpłacony zadatek, dopełniając wszelkich wymaganych formalności? Podwójny, czy pojedynczy?…Continue reading Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Co robić kiedy inwestycja na sąsiedniej działce ogranicza nam dostęp do naturalnego światła?

W sytuacji, gdy inwestycja na sąsiedniej działce ogranicza nam dostęp do naturalnego światła, mamy różne możliwości działania w zależności od etapu realizacji tejże inwestycji. Kluczowe jest, aby w sytuacji kiedy budowa ta powoduje faktycznie niekorzystne zacienienie naszej nieruchomości, nie pozostać biernym i podjąć odpowiednie kroki, czy to w celu zapobieżenia powstaniu szkody, czy też dla…Continue reading Co robić kiedy inwestycja na sąsiedniej działce ogranicza nam dostęp do naturalnego światła?