Umowa przedwstępna – zwykła forma pisemna czy akt notarialny?

Prawdą jest, iż nie ma żadnego przepisu określającego w jakiej formie umowa przedwstępna powinna być zawarta. To strony tejże umowy decydują jaką formę ona przybierze.  Podejmując jednak tę decyzję, biorą najczęściej pod uwagę tylko kwestię dotyczącą kosztu jej zawarcia, nie myśląc o konsekwencjach prawnych wyboru takiej, a nie innej formy. A różnice są istotne…