Zmiany w zakresie korzystania z ulgi mieszkaniowej, a umowa deweloperska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Niesie ona ze sobą szereg zmian dotyczących czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej jak i samych warunków zastosowania zwolnienia,…Continue reading Zmiany w zakresie korzystania z ulgi mieszkaniowej, a umowa deweloperska

Co jeszcze powinieneś wiedzieć o zadatku

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, który ma motywować strony do wykonania umowy. W przypadku obrotu nieruchomościami, zwyczajowo jest on stosowany w umowach przedwstępnych i poprzez prawo zatrzymania zadatku lub żądania jego podwójnej wysokości, ma skłaniać strony do zawarcia umowy właściwej sprzedaży nieruchomości tzw. umowy przyrzeczonej. Czego możecie nie wiedzieć o zadatku to …