Czy deweloper musi być właścicielem gruntu, na którym buduje?

Zasadą jest, że deweloperzy budują na gruntach, które stanowią ich własność lub ewentualnie są uprawnieni do korzystania z nich na podstawie użytkowania wieczystego. Coraz częściej mamy jednak do czynienia z odstępstwami od tej zasady, tj. sytuacjami, kiedy deweloper dla uniknięcia finansowania kosztownego zakupu nieruchomości, czy też prawa użytkowania wieczystego do niej, realizuje inwestycję na gruncie…Continue reading Czy deweloper musi być właścicielem gruntu, na którym buduje?