Żądanie obniżenia czynszu na podstawie przepisów o dzierżawie – ratunkiem dla biznesu opartego na „podnajmie” w czasie epidemii

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 i wprowadzonym do odwołania zakazem swobodnego przemieszczania się ludności, w wyjątkowo trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy długoterminowe korzystania z lokali mieszkalnych, w celu ich wynajmowania na doby. Ograniczenie lub brak bieżących przychodów z tej działalności, utrudnia im pokrycie zobowiązań wobec właścicieli lokali. Z pomocą w…Continue reading Żądanie obniżenia czynszu na podstawie przepisów o dzierżawie – ratunkiem dla biznesu opartego na „podnajmie” w czasie epidemii

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – jak uregulować tę kwestię i nie popełnić często występujących w umowach błędów

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż lat 10. Co do zasady więc, jak w przypadku każdej umowy zawartej na czas określony, nie można jej swobodnie rozwiązać za wypowiedzeniem w okresie jej trwania. W związku z powyższym, standardowo wygasa ona po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub w ściśle określonych…Continue reading Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – jak uregulować tę kwestię i nie popełnić często występujących w umowach błędów