Jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość

  Taka niby oczywista oczywistość, ale nadal dla wielu osób temat nie jest jasny i budzi zdziwienie. Wyjaśnijmy sobie więc tę kwestię raz na zawsze! 😉 W jednej księdze wieczystej może być wpisana tylko jedna nieruchomość. W ramach jednej nieruchomości może być  wydzielona geodezyjnie większa ilość działek, będą one stanowić jednak nadal jedną nieruchomość.