Jak sprzedać nieruchomość będącą własnością małoletniego?

Małoletni staje się właścicielem, lub współwłaścicielem nieruchomości, najczęściej na skutek nieodpłatnych czynności jakimi są m.in. darowizna, czy dziedziczenie. Na skutek różnych okoliczności życiowych, powstaje często potrzeba sprzedaży tej nieruchomości. Dowiedz się, jakie kroki trzeba podjąć, aby mogło dojść do takiej czynności. Skorzystaj z załączonego darmowego wzoru.