Co jeszcze powinieneś wiedzieć o zadatku

Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, który ma motywować strony do wykonania umowy. W przypadku obrotu nieruchomościami, zwyczajowo jest on stosowany w umowach przedwstępnych i poprzez prawo zatrzymania zadatku lub żądania jego podwójnej wysokości, ma skłaniać strony do zawarcia umowy właściwej sprzedaży nieruchomości tzw. umowy przyrzeczonej. Czego możecie nie wiedzieć o zadatku to …