Brak wpisu umowy dożywocia w księdze wieczystej

Zasadą jest, iż stan prawny nieruchomości ustala się na podstawie badania księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości. Zabezpieczeniem dla osoby, która nabywając nieruchomość za podstawę bierze informacje dotyczące własności czy innych praw rzeczowych zawarte w księdze wieczystej (działy II, III i IV), jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Stanowi ona zasadę, zgodnie z którą w…Continue reading Brak wpisu umowy dożywocia w księdze wieczystej