Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności tuż tuż..

Wielkimi krokami zbliża się do nas moment przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nastąpi to z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.  Sama ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wejdzie w życie już 5 października b.r.