Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Gminę?

Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Gminę? Zapoznajcie się z poniższym studium przypadku i dowiedzcie się jakie działania podjąć i jakich argumentów użyć, by uzyskać należne wynagrodzenie. Stan faktyczny W roku 2015 r. klient mój zawarł porozumienie z Gminą, dotyczące sprzedaży nieruchomości, którą miała Gmina wykorzystać do urządzenia drogi publicznej. Z uwagi…Continue reading Jak uzyskać wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Gminę?