Kiedy jest wymagana zgoda małżonka na zakup nieruchomości?

Kiedy jest wymagana zgoda małżonka na zakup nieruchomości? Niby pytanie proste i można na nie odpowiedzieć jednym magicznym zdaniem: „Zgoda małżonka jest wymagana, gdy nieruchomość kupowana jest za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków, a jeżeli środki pochodzą z majątku osobistego jednego z nich, to zgoda drugiego nie jest wymagana” I mógłby to być koniec…Continue reading Kiedy jest wymagana zgoda małżonka na zakup nieruchomości?