Umiera właściciel nieruchomości i co dalej? Jakie kroki podjąć, żeby uregulować jej stan prawny?

Co do zasady, przeprowadzenie postępowania spadkowego, nie jest obowiązkowe. Już na pewno nie jest ono potrzebne jeżeli pozostawiony przez zmarłego majątek jest niewielkiej wartości i składa się tylko z drobnych ruchomości.

Nadal nie będzie obowiązkiem, choć przeprowadzenie postępowania spadkowego może być potrzebne, jeżeli w majątku spadkowym znajduje się samochód. Jeżeli chcemy go sprzedać lub po prostu przerejestrować na siebie, czyli nowego właściciela – spadkobiercę, musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe, aby uzyskać dokument potwierdzający, iż jesteśmy spadkobiercami.

W przypadku, kiedy umiera natomiast właściciel nieruchomości, mamy do czynienia z inną sytuacją i tutaj zdecydowanie mamy obowiązek uregulować stan prawny nieruchomości, a w tym celu musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe. To właśnie ten temat poruszę w dzisiejszym artykule.

Obowiązek ujawnienia nowego właściciela

Zgodnie z przepisami ustawy o księgach wieczystych i hipotece, właściciel nieruchomości jest obowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej (art. 35 ust.1 uokwih).

Zdarza się to bardzo rzadko, niemniej Sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności.

Żeby jednak dokonać wpisu w księdze wieczystej nowego właściciela, musimy przeprowadzić postępowanie spadkowe.

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe można przeprowadzić na dwa sposoby, u notariusza lub przed Sądem.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Nie bez powodu w takiej kolejności je wymieniłam. Zawsze w pierwszej kolejności polecam klientom rozważenie załatwienie sprawy u notariusza, jako iż jest to rozwiązanie szybsze i łatwiejsze. Skorzystać można z niego w sytuacji ,kiedy znani są wszyscy spadkobiercy i mogą oni się razem pojawić u notariusza.

Notariusz, czy to na podstawie dostarczonego testamentu, czy w przypadku jego braku na podstawie przepisów o dziedziczeniu ustawowym, sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Stwierdza w nim, kto jest spadkobiercą, czy też spadkobiercami, ustalając jednocześnie ich udziały w spadku.

Czyli umawiamy się na wizytę z notariuszem i gromadzimy odpowiednie dokumenty tj. akt zgony, odpisy aktów urodzenia, czy małżeństwa. Jeżeli u notariusz stawią się wszyscy spadkobiercy i będą niezbędne dokumenty, może on już na tym jednym spotkaniu, sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku

Tutaj, jak to w każdym postępowaniu przed Sądem, trzeba uzbroić się w cierpliwość 😉

Do Sądu Rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszania spadkodawcy, kierujemy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wskazujemy w nim zmarłego i wszystkie osoby, o których mamy wiedzę, a mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy. Dołączamy odpowiednio akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo osób wskazanych we wniosku jako spadkobiercy ze zmarłym (odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa.

Jeżeli spadkodawca pozostawił testament, to dołączamy go w oryginale.

Sąd po przeprowadzonym postępowaniu, wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wpis do księgi wieczystej

Pamiętajmy, iż w sprawach spadkowych nawet jeżeli notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, nie ma on obowiązku, jak w przypadku np. umowy sprzedaży nieruchomości, złożenia wniosku o wpis i ujawnienie spadkobiercy czy spadkobierców jako nowych właścicieli nieruchomości. Nie zrobi tego również Sąd wydający postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Trzeba o to zadbać samemu. Więc jeżeli jesteś już w posiadaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, czy też prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, możesz złożyć wniosek o ujawnienie nowego właściciela w księdze wieczystej.

Wniosek o ujawnienie nowego właściciela składamy na formularzu „KW-WPIS” i dołączamy do niego ww. dokumenty. Spadkobierca za taki wniosek uiszcza opłatę sądową w wysokości 150 zł.

Dział spadku

Gdy sytuacja to uzasadnia, możemy oczywiście poczekać z wpisem do księgi wieczystej. Jeżeli na przykład, po uzyskaniu stwierdzenia nabycia spadku, czy aktu poświadczenia dziedziczenia, przeprowadzamy od razu dział spadku między współwłaścicielami tj. np. jeden ze spadkobierców daruje drugiemu swoje udziały, możemy dokonać wpisu po tym jak zamierzonego działu dokonamy.

Podsumowanie

Czy więc zrobimy to niezwłocznie, czy chwilę później, zdecydowanie warto dopełnić tych formalności, przeprowadzić postępowanie spadkowe i zaktualizować księgę wieczystą. Prędzej, czy później zaniedbanie takie stanie się problemem, czy to po przez brak możliwości dokonania jakiejś czynności, czy nałożenie na nas kary grzywny przez Sąd. Warto pamiętać również, że jeżeli jakaś osoba dokona czynności na podstawie nieaktualnych wpisów w księdze wieczystej, będziemy odpowiadać za poniesioną przez niego szkodę.

Co warto jeszcze podkreślić, najczęściej jeżeli zwlekamy z przeprowadzeniem postępowania spadkowego, jest ono później dużo bardzie skomplikowane. Trudniej dotrzeć do spadkobierców, czy też po prostu oni umierają, a i dokumenty już nie tak łatwo zdobyć. Zdecydowanie więc polecam nie odkładać tego na później, szczególnie że jak mam nadzieję widać powyżej, nie jest to nic szczególnie skomplikowanego 😊

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *