Zmiany w wysokości PCC. Dla jednych zwolnienie, dla innych 6%.

Do niedawna stawka PCC 2% wartości rynkowej nieruchomości przy umowie sprzedaży nieruchomości miała pewną stałą i od lat niezmienną wartość.

Zwolnienie

Już jakiś czas temu, ustawodawca dokonał pozytywnie ocenianej zmiany w zakresie PCC. Od 31 sierpnia 2023 r. wprowadził zwolnienie z PCC przy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba lub są osoby fizyczne i nie przysługuje im żadne z tych praw, ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Mówiąc prostym językiem, jeżeli kupujesz pierwszy swój dom, czy mieszkanie, nie płacisz w ogóle PCC.

Jest to duże odciążenie najczęściej młodych kupujących, bo te co najmniej kilka tysięcy złoty, które wcześniej trzeba było wliczyć do kosztów transakcji, robi różnicę!

Podwyższenie

Nie wszystkie jednak zmiany w zakresie PCC są dla wszystkich korzystne.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby dokonujące zakupu powyżej 5 lokali będą obciążane wyższym podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 6%. Co do zasady dotyczyć to będzie nabycia lokali objętych podatkiem VAT, czyli mieszkań nowych, z rynku pierwotnego.

Warunkiem tu jest, że te lokale mieszkalne (lub udziały w nich) muszą znajdować się  w jednym lub w kilku budynkach, wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej.

Jeżeli więc dana osoba zakupi np. 3 lokale z rynku pierwotnego znajdujące się na jednej nieruchomości i nawet 5 innych znajdujących się na innej nieruchomości, nie zostanie ona objęta PCC w wysokości 6 %. Tak samo jeżeli będzie ona kupowała lokale z rynku wtórnego, czy też lokale użytkowe.

Wyższa stawka obejmuje więc:

– sprzedaż lokali mieszkalnych

– sprzedaż objętą podatkiem VAT

– lokale te muszą być wybudowane w budynku lub budynkach na jednej nieruchomości

– zakup szóstego i każdego następnego lokalu.

Podstawa prawna:

Ustawa o PCC

Art. 9 [Zwolnienia przedmiotowe] Zwalnia się od podatku następujące czynności cywilnoprawne:

(…)

17) sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Art. 7a [Stawka podatku]

1. W przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%.

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *