Jak uregulować podwyższenie czynszu w umowie najmu okazjonalnego?

Jak uregulować podwyższenie czynszu w umowie najmu okazjonalnego ? Podstawą w tym temacie jest, aby tą kwestię faktycznie w umowie uregulować. W ten sposób dajemy sobie, jako stronie wynajmującej, możliwość skorzystania z bardzo korzystnych dla Wynajmującego przepisów.

Zarówno w przypadku umowy najmu okazjonalnego jak i instytucjonalnego, nie mają zastosowania wysoce rygorystyczne i mocno ograniczające Wynajmującego przepisy regulujące temat podwyższania czynszu, zawarte w art. 9 ust. 1b i nast. ustawy o ochronie praw lokatorów. Mają one zastosowanie do  zwykłej umowy najmu.

W przepisach dot. najmu okazjonalnego, ustawodawca wskazuje natomiast w art. 19c ust 2 ww. ustawy, iż „właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie”.

Pamiętaj!

Co do zasady więc strony mogą swobodnie uregulować w umowie kwestię podwyższenia czynszu. Sporządzając zarówno umowę najmu okazjonalnego jak i instytucjonalnego, Wynajmujący powinien więc pamiętać, żeby kwestię warunków, częstotliwości podwyższenia czynszu, faktycznie uregulować.

Jest to szczególnie istotne przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż rok, bo faktycznie w tym czasie Wynajmujący, jeżeli nie zapewni sobie tej możliwości jasno w umowie, to zmiana przez niego wysokości czynszu będzie utrudniona.

Przechodząc już do samej praktyki, zmiana wysokości czynszu powinna nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli wynajmującego, złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstępstwem od tej reguły może być jedynie ustalony w umowie przez strony, inny tryb dokonywania podwyżek czynszu, np. przy zastosowaniu klauzuli waloryzacyjnej, czy bardzo rzadko stosowanego, trybu negocjacyjnego.

Niemniej zdecydowanie wskazane jest, aby umowa najmu okazjonalnego określała zasady i tryb dokonywania podwyżek czynszu najmu, a nie jedynie wskazanie iż „czynsz może być podwyższany”.

Przykładowy zapis

Poniżej przedstawiam przykładowe zapisy umowne regulujące kwestię podwyższenia czynszu.

 1. Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość przy zachowaniu ……..miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wynajmujący nie może podwyższyć czynszu o więcej niż ……………% dotychczasowego czynszu.
 3. Wynajmujący nie może podwyższyć czynszu częściej niż co ……………miesięcy.

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

110 thoughts on “Jak uregulować podwyższenie czynszu w umowie najmu okazjonalnego?

 1. Czy mogę powiadomić lokatora o podwyżce czynszu z miesiąca na miesiąc? Czyli np.w grudniu o nowej stawce w styczniu?

  1. W przypadku najmu okazjonalnego, podwyżka czynszu musi być zgodna z ustaleniami zawartymi w umowie, innych ograniczeń nie ma.

 2. Mieszkanie jest wynajęte na podstawie Umowy najmu okazjonalnego lokalu, w umowie jest taki zapis: „Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu w przypadku gdy zmianie ulegną koszty utrzymania budynku. Podwyższenie czynszu najmu następuje z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu najmu”.
  Czy w tym przypadku również obowiązuje termin ustawowy wypowiedzenia obecnego czynszu 3 miesiące? Czy tak jak zapis w umowie, czyli 30 dni?

  1. Jeżeli strony ustaliły w umowie warunki dokonywania podwyżek czynszu, to one mają zastosowanie. Stosujemy więc okres wypowiedzenia wskazany w umowie.

    1. Nie jest to prawdą, w razie dopełnienia wymogów koniecznych do uznania umowy za umowę najmu okazjonalnego ,przepisy art. 8a–9 OchrLokU są wyłączone, a strony mogą swobodnie ustalić w umowie zasady dokonywania podwyżek czynszu. Swoboda ta dotyczy również długości okresu wypowiedzenia.

 3. Czy jeżeli w umownie najmu okazjonalnego nie zostało nic zawarte o podwyżce czynszu to czy taki czynsz można w jakiś sposób podnieść np poprzez aneks do umowy?

  1. W takiej sytuacji najpierw aneksem trzeba by wprowadzić do umowy zapis o możliwości podwyższenia czynszu.Oczywiście aneks ten muszą podpisać obie strony umowy. Następnie na podstawie takiego nowego postanowienia można czynsz podnieść.

   1. Czy wtedy podwyżka czynszu następuje również poprzez aneks do umowy? Czy wystarczy tylko aneks określający możliwość podwyższenia czynszu i poinformowanie wynajmującego o nowym czynszu?

 4. Witam,
  Mam umowę najmu okazjonalnego na okres nieoznaczony od 07.21 r. Właściciel chce mi podnieść czynsz o 15% już od lutego (poinformował mnie o tym telefonicznie w czwartek), a w umowie nie ma żadnego zapisu dotyczącego podwyżek czynszu.
  Proszę o poradę jak najlepiej rozwiązać zaistniałą sytuację.

  1. Umowa najmu okazjonalnego musi być określona czasowo na okres nie dłuższy niż 10 lat. Nie ma możliwości zawarcia umowy najmu okazjonalnego na czas nieokreślony.

 5. Dzień dobry,
  Czy pisząc aneks do umowy najmu okazjonalnego dotyczącą zmiany czynszu można napisać w poniższy sposób?

  § 2
  Zgodnie z postanowieniem obu stron niniejszym aneksem umowy zostaje zmieniona wysokość czynszu, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy najmu z dnia 01.10.2020 r., który od 01.04.2022 będzie wynosił 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych) miesięcznie.

  Pozdrawiam

  1. Można, jeżeli oczywiście sama możliwość podwyższenia czynszu została ujęta w zasadniczej umowie najmu okazjonalnego.

 6. Dzień dobry!
  W związku ze zmianą stóp procentowych i spadkiem złotego na rynku walut zmieniła nam się wysokość raty kredytowej. Mamy umowę najmu okazjonalnego na czas oznaczony z określoną stawką za miesiąc. Czy mogę podwyższyć czynsz najemcom jeśli nie mam w umowie zapisu o ewentualnej zmianie ceny? z jakim wyprzedzeniem mogę to zrobić?

  1. Dzień dobry, niestety w przypadku umowy najmu okazjonalnego, gdy możliwość i warunki podwyższenia czynszu nie zostały określone w umowie, czynszu podwyższyć nie można. Możliwość taka istnieje przy przedłużaniu umowy i podpisywania aneksu.

 7. Witam,
  Umowa najmu okazacjonalnego jest podpisana na 6 miesięcy, w umowie jest zapis ” wynajmującego zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania informacji na temat zmiany wysokości opłaty administacyjnej oraz podania aktualnego salta na powyższym rachunku” zapis ten znajdzie po zapisie o opłatach za media. Czy w takim wypadku czynsz administracyjny może zostać podwyższony?

  Z gory dziekjue za pomkc i pozdrawiam serdecznie.

  1. Wysokość czynszu administracyjnego to kwestia niezależna od Wynajmującego, nie on ją ustala. Nie wiem jakie są zapisy umowy najmu łączącej strony, ale ograniczenia zawarte w przepisach dotyczą czynszu dla Wynajmującego i przez niego ustalanego.

 8. Czy na podstawie takiego zapisu w umowie najmu okazjonalnego można podnieść wysokość czynszu? ”W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.”

 9. Dzień dobry!
  UMOWA NAJMU INSTYTUCJONALNEGO zawarta do końca lipca 2022 r.
  W umowie brak wpisów o możliwości podniesienia czynszu, jest tylko punkt z obowiązującą kwotą.
  Umowa – 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

  Wynajmujący powiadomił, że chce podnieść czynsz. Osoby odpisały, że przecież uzgadniali w trakcie podpisywania umowy, że podwyżek nie będzie. Otrzymali pismo, które wygląda jak aneks i w zasadzie jedyna zmiana to nowa kwota czynszu oraz informacja, że jak się nie zgadzają to mogą rozwiązać umowę (nie chcą jej rozwiązywać).

  Co mogą zrobić wynajmujący?
  Czy odmówić przyjęcia propozycji podwyżki? Z czym się to wiąże? Jak może się zachować chcą uniknąć tej podwyżki. Jaki mamy możliwe scenariusze?

  Dziękuję za pomoc i odpowiedź!
  Mariusz

  1. Najemcy nie muszą oczywiście podpisywać takiego aneksu. Jeżeli w umowie faktycznie nie jest kwestia podwyższenia czynszu uregulowana, to Wynajmujący nie ma podstaw do wprowadzania takich zmian. Najemcy mogą więc nadal, do końca lipca 2022 r., mieszkać i opłacać czynsz w dotychczasowej wysokości. Pod koniec obowiązywania umowy, wróci pewnie temat aneksu.

 10. Dobry wieczór,
  Mam dwa pytania. Pierwsze to czy bez podpisania aneksu do umowy, czy też żadnej wzmianki w umowie o mozliwości podnoszenia czynszu wynajmujacy może go słownie podnieść i pobierać wyższa kwotę czynszu? Druga sprawa: w związku z podwyzkami postanowilam się wyprowadzić. Umowę mam do stycznia 2023, poinformowalam właściciela że do końca miesiąca się wyprowadze. I tu otrzymałam informacje że nie odda mi kaucji ponieważ musiałabym zapłacić 3miesieczny czynsz za okres wypowiedzenia o którym również w umowie nie ma słowa. Czy właściciel ma do tego prawo?

 11. Dzień dobry,
  Mam dwa pytania. Pierwsze to czy bez podpisania aneksu do umowy, czy też żadnej wzmianki w umowie o mozliwości podnoszenia czynszu wynajmujacy może go słownie podnieść i pobierać wyższa kwotę czynszu? Druga sprawa: w związku z podwyzkami postanowilam się wyprowadzić. Umowę mam do stycznia 2023, poinformowalam właściciela że do końca miesiąca się wyprowadze. I tu otrzymałam informacje że nie odda mi kaucji ponieważ musiałabym zapłacić 3miesieczny czynsz za okres wypowiedzenia o którym również w umowie nie ma słowa. Czy właściciel ma do tego prawo?

  1. W przypadku najmu okazjonalnego, Wynajmujący może podwyższyć czynsz, tylko gdy warunki podwyższenia zostały określone w umowie. Więc co do zasady może Pani nadal płacić czynsz w dotychczasowej wysokości. Jeżeli jak Pani wskazuje, jest to umowa na czas określony, to zgodnie z przepisami nie ma możliwości wypowiedzenia jej przez Najemcę, chyba że taką możliwość przewidywałaby umowa. Mogą Państwo zawrzeć porozumienie dot. rozwiązania umowy, jednak w kwestii ustalania jego warunków, to pozycję negocjacyjną Wynajmujący ma zdecydowanie lepszą. W tym kontekście propozycja Wynajmującego, zapłaty czynszu za 3 miesiące, wydaje się być całkiem korzystna 😉

 12. Dzien Dobry czy wynajmujacy moze nam podywzszyc czynsz jezeli w umowie nie ma takiego zapisu ? Jest to umowa podpisana u notariusza na 5 lat. Pozdrawiam

  1. Jeżeli jest to umowa najmu okazjonalnego i nie zostały w niej określone warunki podwyższenia czynszu, to podwyższyć go nie można.

 13. Dzien dobry,

  mam taki zapis w umowie najmu okazjonalnego podpisanej na rok.
  ”Umowa zawiera koszt wynajmu w kwocie 2500 zł i czynsz w kwocie 500 zł. Ewentualna zmiana czynszu (spowodowana wzrostem zużycia wody czy tez ogrzewania lub innymi czynnikami) zmieni całkowity koszt wynajmu o różnicę zmiany wartości czynszu.”
  Wlasciele poinformowali nas dzisiaj, ze poczynajac od obecnego miesiaca mamy placic 300 zl wiecej, z powodu podwyzek stop procentowych. ”lub innymi czynnikami” jest dla nich furtka do uzasadnienia tej podwyzki.
  Czy w tym wypadku mozemy nie zgodzic sie na podwyzke czynszu? Jesli nie, to czy musimy placic go od razu czy przez kolejne 3 miesiace obowiazuje nas obecna kwota czynszu? (nie zostalo to urgeulowane w umowie). Czy wlasciciel nie powinien przeslac wyliczen skad bierze sie ta kwota?

  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam,
  Tomasz

  1. Dzień dobry Panie Tomaszu.
   Z Pana komentarza wynika, że Pana wynajmującym mieszkanie jest ta sama osoba- identyczny zapis umowy oraz kwota podwyzki. Też szukamy rozwiązania w tej sprawie.
   Prosimy o komentarz w tej sprawie Panią Radczynię.

 14. Dobry wieczór, jak wygląda podniesienie ceny najmu? Czy wynajmujący może podnieść czynsz tylko i wyłącznie o współczynnik inflacji 5,1% czy może podnieść wg własnego uznania? Wynajmującemu podniesiono kwotę kredytu i proponuje podniesienie czynszu o 300 zł? Obecnie nie mamy zapisu w umowie o podwyższeniu czynszu, umowa jest podpisana na 12 mcy. Obecnie mieszkamy tam pół roku.

  1. Jeżeli jest to zwykła umowa najmu, to zasady jego podwyższania są ściśle określone w przepisach ustawy o ochronie lokatorów art.8a i 9

 15. Dzień Dobry,
  Czy w przypadku najmu okazjonalnego na czas określony można aneksem przedłużyć okres trwania umowy o następny rok z jednoczesną podwyżką czynszu czy trzeba podpisać nową umowę

   1. Czy muszę ponownie udać się do notariusza,żeby przedłużyć aneksem umowę najmu okazjonalnego i jednocześnie podwyższyć czynsz?
    Poproszę o informację.

 16. Dzień Dobry,najem okazjonalny w umowie na rok jest zapis że jeśli się zrezygnuje to trzeba znaleźć zastępstwo czy w takim wypadku właściciel może chcieć już od nowego lokatora którego ja muszę znaleźć podwyżki aż o 400zl ?

 17. Witam serdecznie, wynajelismy mieszkanie na podstawie umowy okazjonalnej na pół roku czyli do końca czerwca tego roku , lokatorzy proszą nas o przesłanie draftu aneksu przedłużającego najem mieszkania bo teraz chca przedłużyć na rok, przy czym cena wzrosła i lokatorzy się na to zgodzili. Proszę mi powiedzieć czy tym razem również musimy notarialnie to zrobić ?

 18. Dzień dobry właściciel podwyższył mi czynsz od 1 czerwca. w maju place za czerwiec. i twierdzi że już mam z tą podwyżka zapłacić.. bo czynsz jest płacony z góry. a ja rozumiałam że czynsz od czerwca będziesz wyższy nie od maja.

 19. Dzień dobry.
  Mam podpisaną umowę o najem mieszkania. Jeszcze w nim nie mieszkam, a już właściciel chce wystawić aneks do umowy i podnieść kwotę za najem, tłumacząc się że teraz wszystko zdrożało. Może tak zrobić?

 20. Dobry wieczór Pani Joanno!
  Chcę podwyższyć czynsz najmu moim lokatorom. Podpisaliśmy umowę najmu okazjonalnego, gdzie zapisałam „cena najmu przez cały okres jej trwania nie ulegnie zmianie”.
  Czy taki zapis w umowie mogę zmienić aneksem? (Najemcy zgodzili się na podwyżkę).
  Jeśli tak, to z jakim wypowiedzeniem? 3 miesięcznym?
  Okres wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego, to 1 miesiąc.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 21. Dzień dobry, mam umowę wynajmu okazjonalnego – nie ma zapisów szczegółowych dotyczących warunków zmiany czynszu. Jest natomiast zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Czy mogę wysłać aneks zmieniający wysokość czynszu z ewentualnym wypowiedzeniem umowy w przypadku braku akceptacji nowych warunków wynikających z aneksu przez najemcę?

 22. Dzień dobry,
  czy po podpisanie aneksu do umowy najmu okazjonalnego (chodzi o podwyższenie czynszu – jest zapis o tym w umowie) należy potwierdzać notarialnie, żeby miał moc prawną? Czy tylko wystarczy, że podpiszą go Wynajmujący i Najemcy oraz dołączą do obowiązującej umowy ? Chodzi mi o to, czy aneksowanie umowy wiąże się z wizytą u notariusza i dodatkowymi kosztami.

  1. Samo zawarcie aneksu zmieniającego wysokość czynszu, nie wymaga formy aktu notarialnego i tym samym wizyty u notariusza.

   1. Dzień dobry, mam podpisana z najemcami umowę najmu okazjonalnego. Umowa na czas określony do 11.2023. Nie ma w niej słowa o podwyższeniu czynszu. Wiadomo ceny wzrosły a ja zostałam z czynszem sprzed pandemii. Czy mogę to zrobić aneksem, czy jednak wypowiedzenie umowy wchodzi w grę i podpisanie nowej?

 23. Dzień dobry , chciałabym zapytać jak wygląda podniesienie ceny najmu? Czy wynajmujący może podnieść czynsz o dowolną kwotę? Wynajmujący nie ma kredytu na mieszkanie, nie robił od dwóch lat żadnego remontu, ani nie kupował sprzętu, także nie ponosił kosztów. Wszystkie naprawy robiliśmy na swój koszt. Proponuje podniesienie czynszu o 300-400 zł od następnego miesiąca. W umowie nie mamy nic o podwyżce ceny najmu, umowę mamy na czas nieokreślony. Wynajmujący grozi nam, że jak się nie zgodzimy to mamy 30 dni na wyprowadzenie się z mieszkania.

 24. Dzień dobry,

  od czerwca tego roku wynajmuje mieszkanie z tytułu najmu okazjonalnego lokatorom. W umowie nie mam zawartej informacji odnośnie podwyżek czynszu. 1 lipca dostałam pismo ze spółdzielni o wzroście kosztów z tytułu ogrzania wody oraz CO. Czy mogę uznać, że są to koszty niezależne od wynajmującego i wypowiedzieć lokatorom wysokość dotychczasowego czynszu i podwyższyć o kwotę zwiększoną przez spółdzielnie ? W jakim terminie mogę ją wprowadzić najszybciej ? Czy musi być to okres 3 miesiecy ? OD kiedy będzie liczony ? Czy lokator musi wyrównać po tych trzech miesiącch równiez ta kwotę od kiedy podwyżka w spółdzielni została wprowadzona ?

 25. Dzień dobry,

  czy najemca musi podpisać wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu. W jaki sposób powinnam dostarczyć pismo, aby było to prawnie wykonane. Wem, że ma być to forma pisemna, ale w jaki sposób dostarczona. Co w momencie, jeżeli najemca odmówi odbioru dokumentu ?

 26. Witam,
  w umowie najmu okazjonalnego jest zapis „wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia wysokości czynszu najmu z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca”. Czy taki zapis pozwala na podwyższenie najmu?

 27. Czy w przypadku braku zgody Najemcy na podwyżkę czynszu przy wynajmie okazjonalnym umowa najmu wygasa po upływie okresu wypowiedzenia wcześniejszego czynszu zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2013 r. (sygn. akt: V ACa 163/13) ?

  1. Wyroku nie znam i to nie miejsce żebym się z nim zapoznawała, szczególnie, że nie jest to wyrok Sądu Najwyższego. Kluczową kwestią przy wypowiadaniu wysokości czynszu przy najmie okazjonalnym, jest zastosowanie warunków podwyższenia czynszu określonych w umowie.

 28. Dzień dobry,

  umowa najmu okazjonalnego – czy wiążący będzie zapis o podwyżce czynszu wynikającej z faktu podwyższenia opłat przez Wspólnotę Mieszkaniową na poczet np. kosztów centralnego ogrzewania?
  Wstępnie umówiliśmy się z Najemcą, że zawrzemy zapis o niepodnoszeniu czynszu w trakcie trwania umowy, natomiast chcielibyśmy doprecyzować, że ten zapis nie dotyczy podwyżki ze strony Wspólnoty. Czy taka forma jest w ogóle możliwa?

 29. Dzień dobry , chciałabym zapytać jak wygląda podniesienie ceny najmu? Czy wynajmujący może podnieść czynsz o dowolną kwotę? Wynajmujący nie ma kredytu na mieszkanie, nie robił od dwóch lat żadnego remontu, ani nie kupował sprzętu, także nie ponosił kosztów. Wszystkie naprawy robiliśmy na swój koszt. Proponuje podniesienie czynszu o 300-400 zł od następnego miesiąca. W umowie nie mamy nic o podwyżce ceny najmu, umowę mamy na czas nieokreślony. Wynajmujący grozi nam, że jak się nie zgodzimy to mamy 30 dni na wyprowadzenie się z mieszkania.

  1. Z pytania nie wynika, czy jest to umowa najmu okazjonalnego, chociaż piszę Pani o umowie na czas nieokreślony, co sugeruje że jest to raczej zwykły najem. W przypadku zwykłego najmu warunki podwyższenia czynszu regulują szczegółowo przepisy ustawy o ochronie lokatorów art. 8a. Przede wszystkim Wynajmujący musi złożyć Państwu wypowiedzenie wysokości czynszu na piśmie. Nie jest działaniem zgodnym z przepisami wskazywanie jakiegoś 30 dniowego terminu na wyprowadzenie się z mieszkania, jeżeli się Państwo nie zgodzą na podwyżkę.
   Art. 8a [Podwyżki czynszu]
   1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.
   2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.
   3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.

   1. Tak, jest to najem zwykły. Opłaty do spółdzielni, gaz i prąd opłacamy sami. Czy w takim razie właściciel może podnieść czynsz o 3% ? Jeśli więcej to musi podać przyczynę podniesienia czynszu? Aktualnie płacimy 1600 zł – kwota dla właściciela, resztę opłat opłacamy według rachunków sami. Czynsz chce podnieść do 2000 zł. Lokal ma 54 m, mieszkamy w Gdańsku, wartość odtworzeniowa to 7084 zł. Jeśli weźmiemy 7084:12 miesięcy × 3% da nam to 17,71. Mnożąc razy 54 uzyskujemy kwotę około 957 zł. Czy to oznacza, że o tyle może właściciel podnieść czynsz? Czy czynsz nie powinien miesięcznie wynosić więcej niż ta kwotę?

 30. W umowa najmu okazjonalnego nie zawarłem informacji o możliwości podwyższenia czynszu. Wiem, że nie mogę tego zrobić ponieważ nie ma owego zapisu. Umowa kończy się 12.12.22r. najemca chce przedłużyć najem i tu kłania się pytanie, czy w aneksie mogę dodać zapis do umowy pierwotnej o podwyżce i przedłużeniu umowy czy obecną umowa się kończy i należy sporządzić nową ze wspomnianym zapisem. Jeżeli mogę zrobić to aneksem to czy istnieją ograniczenia co do podwyżki tzn. czy np. Z 1500zl mogę podnieść na 2000zl

  1. Aneks to pewne porozumienie stron, może więc Pan podnieść wysokość czynszu aneksem, jeżeli Najemca się na to zgodzi i jest gotowy taki aneks podpisać.

  2. Witam
   Zawarłam umowę najmu okazjonalnego bez zapisu o podwyższeniu czynszu
   Umowa została zawarta na okres nieoznaczony. Jak uregulować aneksem zapis podwyżki czynszu i czy jest to nadal możliwe bez wskazania w umowie ze wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w kilku przypadkach natomiast – nie rozumiem jak to się stało ze jest brak zapisu o okresie wypowiedzenia przez wynajmującego na przykład jednego miesiąca Umowa została zawarta u notariusza ale teraz widzę dużo błędów w zapisach Jak można się ratować w tym przypadku
   Dziękuje pozdrawiam

   1. Dwie uwagi:
    1) umowa najmu okazjonalnego nie może być umową na czas nieokreślony,
    2) Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, tylko na warunkach wskazanych w ustawie o ochronie lokatorów

 31. Dzień Dobry
  Umowę okazjonalną zawartą mam na 5 lat z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W umowie nie ma zapisu o zmianie wysokości czynszu najmu, jednak lokatorka zgodziła się (rozmowa przez smsy) na podwyżkę ceny, ponieważ słownie się na to umówiliśmy przed podpisaniem umowy na tak długi okres. Czy w tej sytuacji mogę jej podnieść czynsz najmu, czy muszę wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i podpisać nową?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz

 32. Dzień dobry,

  Jestem najemcą mieszkania na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący chce podnieść czynsz tłumacząc się podwyżką opłat administracyjnych. W umowie nie jest w jakikolwiek sposób uregulowana kwestia podwyższenia czynszu, natomiast „kwota za wynajem” jest wskazana jako 2280 zł, a „czynsz za lokal” (wskazana dokładna kwota) 420,00 zł (w domyśle chodzi o czynsz administracyjny). Dodam, że samodzielnie jako najemcy nie opłacamy opłat administracyjnych, tylko co miesiąc przesyłamy wynajmującemu łączną kwotę 2700 zł.
  Prawdopodobnie wynajmujący sądzi, że takie rozróżnienie opłat w umowie upoważnia go do podwyższenia tej kwoty 420,00 zł, czy słusznie?

  1. Jeżeli opłaty administracyjne, czyli niezależne od Wynajmującego, faktycznie wzrosły i jest on to w stanie wykazać, to faktycznie w tym zakresie opłaty mogą zostać podwyższone

 33. Dzień dobry
  Mam umowę najmu okazjonalnego -w umowie mam podane ze wynajmujący może podwyższyć wysokość czynszu na następujących warunkach -warunek spowodowany podwyżka czynszu spółdzielni . Czy zatem Właściciel może nam podnieść wysokość czynszu najmu w trakcie trwania umowy (umowa wygasa 21.04.2023)

  1. Jeżeli jest to opłata do spółdzielni, czyli niezależna od Wynajmującego, to co do zasady, to nie Wynajmujący podnosi tą opłatę tylko spółdzielnia. Wynajmujący w takiej sytuacji ma jedynie obowiązek o tym Państwa poinformować, podać podstawę podwyżki, a Państwo są obowiązani płacić wyższe opłaty do spółdzielni.

 34. Mam umowę najmu na czas określony (rok). W umowie nie zawarłam zapisów dot. możliwości podwyższenia czynszu czy też wypowiedzenia umowy. Czy mogę podwyższyć czynsz?

  1. Jeżeli jest to umowa najmu okazjonalnego, to tylko w drodze porozumienia z Najemcą. Stąd tak ważne jest, aby regulować kwestię podwyższenia czynszu w umowie.

 35. Dzień dobry,
  w umowie najmu okazjonalnego znajduje się zapis, w którym obie strony gwarantują, że wysokość czynszu nie ulegnie zmianie do końca trwania umowy. Czy w takiej sytaucji wynajmujący może zażądać wyższego czynszu, jeszcze w trakcie trwania umowy?
  Umowa przewiduje jej rozwiązanie w każdym czasie za porozumieniem stron lub w kilku przypadkach (np. kiedy najemca nie opłaca czynszu). W umowie nie ma zapisu określającego okres wypowiedzenia. Czy wynajmujący może wypowiedzieć umowę przed jej zakończeniem?

  Pozdrawiam i dziękuję za przydatny artykuł

  1. Jeżeli w umowie najmu okazjonalnego nie ma zapisów możliwości podwyższenia czynszu, to w trakcie jej trwania nie ma możliwości jego podniesienia, chyba że za porozumieniem stron. Wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego może Wynajmujący tylko na warunkach określonych w art. 11 ustawy o ochronie lokatorów (…).

 36. Dzień dobry,
  w umowie najmu okazjonalnego mam zapis o treści: „Podwyższenie czynszu najmu następuje z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia”. Czy Wynajmujący może podnieść czynsz o dowolną kwotę, nawet zwiększając go dwukrotnie? Jakie możliwości wypowiedzenia umowy ma Najemca jeśli warunki wypowiedzenia z jego strony nie zostały zawarte w umowie?

  Pozdrawiam i dziękuję za pomocny artykuł i odpowiedzi

 37. Czy aneks do umowy okazjonalnej o podwyższeniu czynszu musi zostać zawarty w taki sam sposób jak umowa okazjonalna w kancelarii u notariusza?

  1. Sama umowa najmu okazjonalnego nie musi i zazwyczaj nie jest zawierana w formie aktu notarialnego. To oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Najemcę, takiej formy wymaga. Aneks więc nie wymaga formy aktu notarialnego, chyba że sama umowa była w tej formie zawierana.

 38. Dzień dobry,
  Mam podpisaną umowę najmu mieszkania na czas nieokreślony z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nie ma w umowie nic o podwyżce. W związku z galopującą inflacją ( we wrześniu 17,2%) chcę podnieść czynsz od stycznia 2023r. właśnie o te 17,2% wysyłając zawiadomienie w dniu 31.10.2022r. Nigdy nie podwyższałem czynszu. Czy mogę to zrobić wypowiedzeniem czynszu najmu wysyłając podpisany skan na adres mailowy a potem podpisać aneks do Umowy.
  Dziękuję za odpowiedz

  1. Chcąc podwyższyć czynsz, wypowiedzenie jego wysokości musi mieć formę pisemną, najlepiej wysłać je pocztą za potwierdzeniem odbioru lub doręczyć osobiście i uzyskać potwierdzeni odbioru od Najemcy.

 39. Dzień dobry, mam podpisaną umowę najmu okazjonalnego, w tej umowie jest dokładny zapis w jakich okolicznościach właściciel może podnieść czynsz. Brzmi ten zapis dokładnie tak: „Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu w przypadku, gdy zwiększą się opłaty administracyjne. Podwyższenie czynszu najmu następuje z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia dotychczasowej stawki.” Co do samego zapisu jest on jasny, natomiast w żaden sposób nie opisuje o ile może zostać podniesiony czynsz. Tak więc stąd moje pytanie.

  Czy gdy opłaty administracyjne zostaną podniesione o np. 200zł wynajmujący może podwyższyć czynsz o 700zł?

 40. Dzień dobry. Jestem najemcą mieszkania, podpisałam umowę najmu okazjonalnego, w umowie nie ma ani słowa o podwyżce czynszu. Właściciel dokonał już drugi raz podwyżki czynszu za pomocą aneksu do podpisanej wcześniej umowy najmu okazjonalnego, który przedłuża czas trwania umowy po jej zakończeniu i równocześnie z pomocą takiego aneksu właściciel dokonuje podwyżek. Podkreślam że nie zostały zawarte nowe umowy tylko aneksy. Czy to jest zgodne z prawem jeśli w treści umowy nie została uregulowana kwestia podwyżki czynszu? Jeśli jest to niezgodne z prawem, to czy mogę ubiegać się o zwrot wysokości dokonanych podwyżek oraz czy muszę to zrobić w trakcie trwania umowy czy mogę po jej zakończeniu?

  1. Aneks jest swoistą umową pomiędzy stronami, jeżeli go Pani podpisuje i godzi się na podwyżkę, to nie widzę tu żadnych podstaw do stwierdzenia, iż takie działanie jest niezgodne z prawem. Za każdym razem jak umowa się kończy, może Pani po prostu jej nie przedłużać i zrezygnować z danego najmu, jeżeli kwoty podwyżek są dla Pani za wysokie.

 41. Witam, mamy umowę okazjonalną na czas określony do 31.08.2022roku. Dzis była właścicielka u nas i powiedziała, że muszą podnieść nam kwotę za najem, ponieważ ich raty kredytu również bardzo wzrosła i na rynku wszystko drożeje. Ale kwota która zaproponowała zwaliła mnie z nóg – 1500zł podwyżki za najem. Obecnie płacimy 2000zł + czynsz i opałaty co łącznie daje nam około 2700zł miesięcznie. Teraz właściciele chcą żebyśmy płacili 3500zł + czynsz + opałaty czyli około 4200zł miesięcznie. Nie ukrywam, że po prostu nie stać mnie na taką podwyżkę. W umowie nie mamy żadnych wpisów odnośnie możliwości podwyżki. Właścicielka powiedziała że mamy podjąć decyzję do końca miesiąca jeśli się zdecydujemy to od stycznia mamy płacić już wyższa kwotę, a jeśli nie to wypowie nam umowę z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy tak można ?

 42. dzień dobry, wynajmuje mieszkanie lokatorom na podstawie najmu okazjonalnego. Obecnie wzrosły opłaty niezależne z tytułu czynszu spółdzielni ( podniesiono stawki m.in. za ogrzanie wody ). W jaki sposób mogę podnieść czynsz lokatorom o tą właśnie podwyżkę ? Czy jeśli podwyżka nastąpiła np w lipcu , to mogę domagać sie zwrotu np za poprzednie miesiące ? Wiem, że taka podwyżka jest wprowadzana z trzymiesięcznym okresem , wiec jeśli przekaże informację teraz w grudniu to podwyżka nastąpi od kwietnia ? Co w takim razie z podwyżką która obowiązuje mnie już w trakcie tych trzech miesięcy ? Czy wynajmujący musza ją pokryć ? Czy niestety to ja musze ponieść te koszty podwyżki w trakcie 3 miesięcznego okresu wprowadzenia zmian ? W jakiej formie mam poinformowac o podwyżce ?

  1. dodam, że w umowie nie mam zapisu dotyczącego podwyżek w trakcie trwania umowy, jest tylko zapsi własnie o kosztach niezależnych narzucanych przez spółdzielnie.

 43. Proszę o poradę czy właściciel mieszkania może podnieść czynsz aneksem.W umowie nie ma takiej wzmianki a płatności za prąd, gaz światło i wodę placimy właścicielowi.Dostalismy znaczną podwyżkę i nie zgadzamy się na podpisanie aneksu.Co możemy zrobić jak wygląda ta sprawa zgodnie z przepisami.

  1. Aneks podpisują obie strony umowy, jeżeli się Państwo nie zgadzają z treścią zaproponowanej zmiany, nie muszą Państwo aneksu podpisywać.

 44. Dzień dobry, najem okazjonalny, właściciel chce podwyższyć czynsz przez wzrost kosztów administracyjnych do spółdzielni. W umowie nie ma mowy o opłacie administracyjnej, tylko czynsz do właściciela i osobno przedpłaty za media. Umowa zakłada możliwość podniesienia przedpłaty, jeśli wzrosną ceny mediów wchodzących do tej przedpłaty lub gdy moje zużycie ją przekroczy. Stąd 2 pytania:
  1. Czy właściciel może podnieść mój czynsz przez zwiększone opłaty administracyjne?
  2. Czy jeśli będzie chciał podwyższyć mi przedpłaty za media, co jest zezwolone w umowie, czy mogę od niego żądać dowodu, że moje media przekraczają wysokość przedpłaty? Umowa tego nie reguluje.
  Dziękuję i pozdrawiam

 45. Mam inna sytuacje.
  W czasie pandemii najemca poprosił o obniżenie czynszu. Wyszłam mu na przeciw i od marca’21 do grudnia’22 kontynuowałam umowę najmu okazjonalnego na obniżonym czynszu vs wartość z umowy. Teraz z uwagi na inflacje – chciałam zwiększyć wysokość czynszu – ale już rozumiem ze nie mogę tego zrobić bo nie mam odpowiedniego zapisu w umowie.
  Czy zatem mam podstawę prawną do dochodzenia wyrównania wysokości czynszu za okres od marca’21?

  1. Skoro jako strony umowy najmu zawarli Państwo porozumienie w kwestii czasowego obniżenia wysokości czynszu, to nie widzę tutaj podstawy do dochodzenia wyrównania jego wysokości za ten czas. Może Pani podwyższyć czynsz przy przedłużaniu umowy, aneksując ją.

 46. Dzień dobry,
  Jestem Najemca i mam najem okazjonalny gdzie nie mam w umowie żadnego zapisu jeżeli chodzi o podniesienie czynszu. Z Pani strony i komentarzy wyczytałem ze za pomocą aneksu może być zrobiona podwyżka czynszu. zatem ma takie pytanie które mi przysłała właścicielka mieszkania cytuje ”
  Informuję, że nie przyjęcie podwyżki cen najmu, wiążę się z wypowiedzeniem lokalu.
  Wypowiedzenie przyjmuję od dnia 01.01 2023 r .
  Czy takie wypowiedzenie bez podania przyczyny prócz tych które są zawarte w umowie są zasadne?

 47. Dzień dobry,
  Jestesmy na umowie na czas nieokreślony.Właśnie minął rok jak tutaj mieszkamy. Z końcem stycznia dostaliśmy aneks
  informujący o podwyżce czynszu za mieszkanie i za media, która będzie obowiązywać od lutego.
  W umowie mamy z kolei zapis, że po 12msc wynajmujący może podwyższyć czynsz.Czy nie zostały naruszone przepisy? Obowiązuje nas trzymiesięczne wypowiedzenie płacac za czynsz w tymczasowej kwocie? Czy jednak pozostało już tylko złożenie wypowiedzenia jak w umowie, z miesięcznym okresem skutkującym do końca lutego jeśli nie zgadzamy się na te warunki?

  1. Jeżeli jest to zwykła umowa najmu na czas nieokreślony, to dokonać podwyżki może Wynajmujący, tylko na podstawie przepisów zawartych w ustawie o ochronie lokatorów. Wynajmujący powinien wypowiedzieć wysokość czynszu na piśmie, przy zachowaniu tych bardzo go ograniczających przepisów. Aneksu nie muszą Państwo podpisywać.

 48. Czy zmiana czynszu o wysokość inflacji musi być dokonana aneksem, czy wystarczy tylko pisemne powiadomienie najemcy?
  Oczywiscie, chodzi o sytuację, gdy umowa zawiera punkt umożliwiający wynajmującemu waloryzację wysokości czynszu miarą inflacji.

  1. Jeżeli w umowie jest zapis dot. podwyższenia czynszu o wskaźnik inflacji, to wystarczy zawiadomić o podwyżce najemcę, zgodnie z zapisami umowy. Nie ma potrzeby podpisywania aneksu przez strony

 49. Najem zwykły na czas nieokreślony. Nieświadoma przepisów podpisałam aneks podwyższający czynsz z miesiąca na miesiąc. Czy mogę teraz żądać zwrotu nadpłaty po zakończeniu najmu?

  1. Aneks jest dobrowolnym i zgodnym oświadczeniem stron. Skoro się Pani zgodziła na podwyżkę na takich warunkach, nie widzę tu podstaw do zwrotu.

 50. Najem okazjonalny. Właściciel podniósł mi czynsz o wskaźnik inflacji. Jest stosowny zapis w umowie, natomiast czy ja jako najemca mam prawo się nie zgodzić z podwyżka i wypowiedzieć umowę i wyprowadzić się?
  W samej umowie temat odmowy nie został poruszony. Czy to znaczy, że jestem skazany na ten czynsz czy mimo wszystko mam inne wyjście?

  1. Podpisując umowę najmu okazjonalnego zawierającą zapis dot. podwyższenia czynszu o wskaźnik inflacji, zgodził się Pan na taką podwyżkę. Może Pan wypowiedzieć umowę jeżeli taka opcja została wskazana w umowie lub zawrzeć porozumienie z Wynajmującym dot. rozwiązania umowy.

 51. Dzień dobry,
  W umowie najmu okazjonalnego nie ma nic wspomniane o podnoszeniu czynszu. Przy przedłużeniu umowy najmu wynajmująca miała przygotowany aneks o przedłużeniu umowy i podwyższeniu czynszu. Dodam, że umowa jest na czas określony (1 rok). Teraz umowa znowu się kończy (jest do 30 kwietnia br.) i wynajmująca znowu chce podnieść czynsz o „symboliczną” kwotę (taka informacja została mi od niej udzielona). Czy jest to zgodne z prawem?

  1. Jak Pani napisała, umowa się kończy, jest przedłużana porozumieniem stron, czyli za obopólną zgodą, może się Pani nie zgodzić na podpisanie aneksu i umowa ulegnie rozwiązaniu. Może też Pani podjąć negocjacje wcześniej z Wynajmującym.

 52. Dzień dobry. Od 2 lat jestem najemcą mieszkania, mam podpisaną umowę najmu okazjonalnego na okres 6 miesięcy. W treści umowy nie została w żaden sposób uregulowana kwestia podwyżek czynszu, nie ma na ten temat ani słowa. Jest tylko informacja że „w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego”
  Po zakończeniu okresu najmu określonego w umowie, podpisywane były aneksy przedłużające umowę również na okres 6 miesięcy.
  Aneksy te równocześnie wprowadzały zmianę czynszu na większy, po 1,5 roku była to już o 33% większa kwota.
  Natomiast w aneksach nadal nadal nie zostały określone zasady i tryb dokonywania podwyżek czynszu najmu, brak mowy o tym że podwyżki czynszu będą dokonywane aneksem
  Dokładnie jest to tak zapisane:
  „Aneks zgodnym postanowieniem stron, wproadzają do umowy następujące zmiany:
  1. Wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy pozostają bez zmian, a umowa zostaje przedłużona na kolejny czas oznaczony i będzie obowiązywać
  od dnia … do dnia…
  2. Określoną w umowie treść: Strony ustalają miesięczny czynsz najmu … zł
  zastępuje się treścią: Strony ustalają miesięczny czynsz najmu wynoszący… zł.
  3. Pozostałe postanowienia umowy nie podlegają zmianie”

  Moje pytanie brzmi, czy wobec braku określenia warunków podwyżki czynszu, mogę domagać się zwrotu poniesionej nadpłaty?

 53. Dzień dobry.
  Jestem najemcą w umowę najmu okazjonalnego. W umowie jest napisane, że czynsz może być podwyższany nie częściej niż raz na pół roku. Nie określono natomiast formy i okresu wypowiedzenia podwyżki. Czy wynajmujący musi powiadomić mnie na piśmie? Czy może podwyższyć opłatę za poprzedni miesiąc, jeśli jest to siódmy od dnia zawarcia umowy?
  Dziękuję

  1. Podwyższenie czynszu (wypowiedzenie dotychczasowej wysokości czynszu) powinno nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli wynajmującego, złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 54. Dzień dobry, mam zawartą zwykłą umowę najmu na czas nieokreślony. Właściciel mieszkania napisał mi sms, że chce się wprowadzić i wypowiada nam umowę. Wysłał wypowiedzenie na piśmie, gdzie jako powód podaje remont mieszkania. Czy w takiej sytuacji może wypowiedzieć mi umowę ?

  1. Takie wypowiedzenie jest bezskuteczne. Podstawy i warunki wypowiedzenia zwykłej umowy najmu na czas nieokreślony, wskazane są w ustawie o ochronie lokatorów.

 55. Czy zapis w umowie najmu okazjonalnego jest prawidłowy?
  „Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do corocznej zmiany wysokości czynszu. Wynajmujący do dnia 10.03 każdego roku przedstawi nową stawkę czynszu najemcy do akceptacji. Każdorazowo nowa stawka czynszu ustanawiana będzie w oparciu o aneks do niniejszej umowy i będzie wchodzić w życie dnia 10.05. W przypadku braku akceptacji zmienionej stawki, najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

  Czy zapis byłby także prawidłowy, gdyby to wynajmujący był uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu z powodu braku akceptacji podwyżki przez najemcę, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

 56. Dzień dobry, mam kolejny problem z tym samym właścicielem mieszkania. Mam zawartą zwykłą umowę najmu na czas nieokreślony. Właściciel mieszkania nie odpisuje na wiadomości związane z kwotą jaką powinniśmy przelać za prąd i gaz, ale widzę, że odczytuje wiadomości. Po upomnieniu się napisała, że musi dokwaterować nam cztery osoby czy się na to zgadzamy czy rezygnujemy z mieszkania. Czy ma prawo zrobić coś takiego?

  1. Jeżeli to jest umowa najmu lokalu, to nie ma takiej możliwości bez Państwa zgody, a brak Państwa zgody nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy. Jeżeli jest to umowa najmu pokoju w lokalu wielopokojowym, to tutaj sytuacja wygląda inaczej, ale żeby udzielić rzeczowej porady musiałabym zapoznać się z umową.

 57. Dzień dobry, a czy zapis w umowie najmu okazjonalnego „Cena czynszu będzie korygowana o wskaźnik inflacji podany przez GUS” jest wiążąca jeśli brak jest konkretów? Czy obowiązuje 3-miesięczny termin wypowiedzenia wysokości czynszu w takim przypadku, czy właściciel może podnieść czynsz jeszcze w tym samym miesiącu?

  1. Faktycznie zapis bardzo nieprecyzyjny, jednak w mojej ocenie można z niego wyinterpretować, iż zamiar był taki, aby standardowo jak przy klauzuli waloryzacyjnej raz do roku podwyższać czynsz o wskaźnik inflacji podany przez GUS w styczniu. Nie widzę tu podstawy do zastosowania 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *