Jak uregulować podwyższenie czynszu w umowie najmu okazjonalnego?

Jak uregulować podwyższenie czynszu w umowie najmu okazjonalnego ? Podstawą w tym temacie jest, aby tą kwestię faktycznie w umowie uregulować. W ten sposób dajemy sobie, jako stronie wynajmującej, możliwość skorzystania z bardzo korzystnych dla Wynajmującego przepisów.

Zarówno w przypadku umowy najmu okazjonalnego jak i instytucjonalnego, nie mają zastosowania wysoce rygorystyczne i mocno ograniczające Wynajmującego przepisy regulujące temat podwyższania czynszu, zawarte w art. 9 ust. 1b i nast. ustawy o ochronie praw lokatorów. Mają one zastosowanie do  zwykłej umowy najmu.

W przepisach dot. najmu okazjonalnego, ustawodawca wskazuje natomiast w art. 19c ust 2 ww. ustawy, iż „właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie”.

Pamiętaj!

Co do zasady więc strony mogą swobodnie uregulować w umowie kwestię podwyższenia czynszu. Sporządzając zarówno umowę najmu okazjonalnego jak i instytucjonalnego, Wynajmujący powinien więc pamiętać, żeby kwestię warunków, częstotliwości podwyższenia czynszu, faktycznie uregulować.

Jest to szczególnie istotne przy umowach zawieranych na okres dłuższy niż rok, bo faktycznie w tym czasie Wynajmujący, jeżeli nie zapewni sobie tej możliwości jasno w umowie, to zmiana przez niego wysokości czynszu będzie utrudniona.

Przechodząc już do samej praktyki, zmiana wysokości czynszu powinna nastąpić na podstawie jednostronnego oświadczenia woli wynajmującego, złożonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstępstwem od tej reguły może być jedynie ustalony w umowie przez strony, inny tryb dokonywania podwyżek czynszu, np. przy zastosowaniu klauzuli waloryzacyjnej, czy bardzo rzadko stosowanego, trybu negocjacyjnego.

Niemniej zdecydowanie wskazane jest, aby umowa najmu okazjonalnego określała zasady i tryb dokonywania podwyżek czynszu najmu, a nie jedynie wskazanie iż „czynsz może być podwyższany”.

Przykładowy zapis

Poniżej przedstawiam przykładowe zapisy umowne regulujące kwestię podwyższenia czynszu.

 1. Wynajmujący może podwyższyć czynsz, wypowiadając jego dotychczasową wysokość przy zachowaniu ……..miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. Wynajmujący nie może podwyższyć czynszu o więcej niż ……………% dotychczasowego czynszu.
 3. Wynajmujący nie może podwyższyć czynszu częściej niż co ……………miesięcy.

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

41 thoughts on “Jak uregulować podwyższenie czynszu w umowie najmu okazjonalnego?

 1. Czy mogę powiadomić lokatora o podwyżce czynszu z miesiąca na miesiąc? Czyli np.w grudniu o nowej stawce w styczniu?

  1. Nie, właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia, gdzie termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, ewentualnie może być dłuższy. Tak stanowi art. 8a 1 i 2 1 ustawy o ochronie lokatorów.

  1. W przypadku najmu okazjonalnego, podwyżka czynszu musi być zgodna z ustaleniami zawartymi w umowie, innych ograniczeń nie ma.

 2. Mieszkanie jest wynajęte na podstawie Umowy najmu okazjonalnego lokalu, w umowie jest taki zapis: „Wynajmujący może podwyższyć czynsz najmu w przypadku gdy zmianie ulegną koszty utrzymania budynku. Podwyższenie czynszu najmu następuje z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu najmu”.
  Czy w tym przypadku również obowiązuje termin ustawowy wypowiedzenia obecnego czynszu 3 miesiące? Czy tak jak zapis w umowie, czyli 30 dni?

  1. Jeżeli strony ustaliły w umowie warunki dokonywania podwyżek czynszu, to one mają zastosowanie. Stosujemy więc okres wypowiedzenia wskazany w umowie.

    1. Nie jest to prawdą, w razie dopełnienia wymogów koniecznych do uznania umowy za umowę najmu okazjonalnego ,przepisy art. 8a–9 OchrLokU są wyłączone, a strony mogą swobodnie ustalić w umowie zasady dokonywania podwyżek czynszu. Swoboda ta dotyczy również długości okresu wypowiedzenia.

 3. Czy jeżeli w umownie najmu okazjonalnego nie zostało nic zawarte o podwyżce czynszu to czy taki czynsz można w jakiś sposób podnieść np poprzez aneks do umowy?

  1. W takiej sytuacji najpierw aneksem trzeba by wprowadzić do umowy zapis o możliwości podwyższenia czynszu.Oczywiście aneks ten muszą podpisać obie strony umowy. Następnie na podstawie takiego nowego postanowienia można czynsz podnieść.

   1. Czy wtedy podwyżka czynszu następuje również poprzez aneks do umowy? Czy wystarczy tylko aneks określający możliwość podwyższenia czynszu i poinformowanie wynajmującego o nowym czynszu?

 4. Witam,
  Mam umowę najmu okazjonalnego na okres nieoznaczony od 07.21 r. Właściciel chce mi podnieść czynsz o 15% już od lutego (poinformował mnie o tym telefonicznie w czwartek), a w umowie nie ma żadnego zapisu dotyczącego podwyżek czynszu.
  Proszę o poradę jak najlepiej rozwiązać zaistniałą sytuację.

 5. Dzień dobry,
  Czy pisząc aneks do umowy najmu okazjonalnego dotyczącą zmiany czynszu można napisać w poniższy sposób?

  § 2
  Zgodnie z postanowieniem obu stron niniejszym aneksem umowy zostaje zmieniona wysokość czynszu, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy najmu z dnia 01.10.2020 r., który od 01.04.2022 będzie wynosił 1100 zł (słownie: tysiąc sto złotych) miesięcznie.

  Pozdrawiam

  1. Można, jeżeli oczywiście sama możliwość podwyższenia czynszu została ujęta w zasadniczej umowie najmu okazjonalnego.

 6. Dzień dobry!
  W związku ze zmianą stóp procentowych i spadkiem złotego na rynku walut zmieniła nam się wysokość raty kredytowej. Mamy umowę najmu okazjonalnego na czas oznaczony z określoną stawką za miesiąc. Czy mogę podwyższyć czynsz najemcom jeśli nie mam w umowie zapisu o ewentualnej zmianie ceny? z jakim wyprzedzeniem mogę to zrobić?

  1. Dzień dobry, niestety w przypadku umowy najmu okazjonalnego, gdy możliwość i warunki podwyższenia czynszu nie zostały określone w umowie, czynszu podwyższyć nie można. Możliwość taka istnieje przy przedłużaniu umowy i podpisywania aneksu.

 7. Witam,
  Umowa najmu okazacjonalnego jest podpisana na 6 miesięcy, w umowie jest zapis ” wynajmującego zobowiązuje się do bezzwłocznego przekazania informacji na temat zmiany wysokości opłaty administacyjnej oraz podania aktualnego salta na powyższym rachunku” zapis ten znajdzie po zapisie o opłatach za media. Czy w takim wypadku czynsz administracyjny może zostać podwyższony?

  Z gory dziekjue za pomkc i pozdrawiam serdecznie.

  1. Wysokość czynszu administracyjnego to kwestia niezależna od Wynajmującego, nie on ją ustala. Nie wiem jakie są zapisy umowy najmu łączącej strony, ale ograniczenia zawarte w przepisach dotyczą czynszu dla Wynajmującego i przez niego ustalanego.

 8. Czy na podstawie takiego zapisu w umowie najmu okazjonalnego można podnieść wysokość czynszu? ”W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.”

 9. Dzień dobry!
  UMOWA NAJMU INSTYTUCJONALNEGO zawarta do końca lipca 2022 r.
  W umowie brak wpisów o możliwości podniesienia czynszu, jest tylko punkt z obowiązującą kwotą.
  Umowa – 1 miesięczny okres wypowiedzenia.

  Wynajmujący powiadomił, że chce podnieść czynsz. Osoby odpisały, że przecież uzgadniali w trakcie podpisywania umowy, że podwyżek nie będzie. Otrzymali pismo, które wygląda jak aneks i w zasadzie jedyna zmiana to nowa kwota czynszu oraz informacja, że jak się nie zgadzają to mogą rozwiązać umowę (nie chcą jej rozwiązywać).

  Co mogą zrobić wynajmujący?
  Czy odmówić przyjęcia propozycji podwyżki? Z czym się to wiąże? Jak może się zachować chcą uniknąć tej podwyżki. Jaki mamy możliwe scenariusze?

  Dziękuję za pomoc i odpowiedź!
  Mariusz

  1. Najemcy nie muszą oczywiście podpisywać takiego aneksu. Jeżeli w umowie faktycznie nie jest kwestia podwyższenia czynszu uregulowana, to Wynajmujący nie ma podstaw do wprowadzania takich zmian. Najemcy mogą więc nadal, do końca lipca 2022 r., mieszkać i opłacać czynsz w dotychczasowej wysokości. Pod koniec obowiązywania umowy, wróci pewnie temat aneksu.

 10. Dobry wieczór,
  Mam dwa pytania. Pierwsze to czy bez podpisania aneksu do umowy, czy też żadnej wzmianki w umowie o mozliwości podnoszenia czynszu wynajmujacy może go słownie podnieść i pobierać wyższa kwotę czynszu? Druga sprawa: w związku z podwyzkami postanowilam się wyprowadzić. Umowę mam do stycznia 2023, poinformowalam właściciela że do końca miesiąca się wyprowadze. I tu otrzymałam informacje że nie odda mi kaucji ponieważ musiałabym zapłacić 3miesieczny czynsz za okres wypowiedzenia o którym również w umowie nie ma słowa. Czy właściciel ma do tego prawo?

 11. Dzień dobry,
  Mam dwa pytania. Pierwsze to czy bez podpisania aneksu do umowy, czy też żadnej wzmianki w umowie o mozliwości podnoszenia czynszu wynajmujacy może go słownie podnieść i pobierać wyższa kwotę czynszu? Druga sprawa: w związku z podwyzkami postanowilam się wyprowadzić. Umowę mam do stycznia 2023, poinformowalam właściciela że do końca miesiąca się wyprowadze. I tu otrzymałam informacje że nie odda mi kaucji ponieważ musiałabym zapłacić 3miesieczny czynsz za okres wypowiedzenia o którym również w umowie nie ma słowa. Czy właściciel ma do tego prawo?

  1. W przypadku najmu okazjonalnego, Wynajmujący może podwyższyć czynsz, tylko gdy warunki podwyższenia zostały określone w umowie. Więc co do zasady może Pani nadal płacić czynsz w dotychczasowej wysokości. Jeżeli jak Pani wskazuje, jest to umowa na czas określony, to zgodnie z przepisami nie ma możliwości wypowiedzenia jej przez Najemcę, chyba że taką możliwość przewidywałaby umowa. Mogą Państwo zawrzeć porozumienie dot. rozwiązania umowy, jednak w kwestii ustalania jego warunków, to pozycję negocjacyjną Wynajmujący ma zdecydowanie lepszą. W tym kontekście propozycja Wynajmującego, zapłaty czynszu za 3 miesiące, wydaje się być całkiem korzystna 😉

 12. Dzien Dobry czy wynajmujacy moze nam podywzszyc czynsz jezeli w umowie nie ma takiego zapisu ? Jest to umowa podpisana u notariusza na 5 lat. Pozdrawiam

  1. Jeżeli jest to umowa najmu okazjonalnego i nie zostały w niej określone warunki podwyższenia czynszu, to podwyższyć go nie można.

 13. Dzien dobry,

  mam taki zapis w umowie najmu okazjonalnego podpisanej na rok.
  ”Umowa zawiera koszt wynajmu w kwocie 2500 zł i czynsz w kwocie 500 zł. Ewentualna zmiana czynszu (spowodowana wzrostem zużycia wody czy tez ogrzewania lub innymi czynnikami) zmieni całkowity koszt wynajmu o różnicę zmiany wartości czynszu.”
  Wlasciele poinformowali nas dzisiaj, ze poczynajac od obecnego miesiaca mamy placic 300 zl wiecej, z powodu podwyzek stop procentowych. ”lub innymi czynnikami” jest dla nich furtka do uzasadnienia tej podwyzki.
  Czy w tym wypadku mozemy nie zgodzic sie na podwyzke czynszu? Jesli nie, to czy musimy placic go od razu czy przez kolejne 3 miesiace obowiazuje nas obecna kwota czynszu? (nie zostalo to urgeulowane w umowie). Czy wlasciciel nie powinien przeslac wyliczen skad bierze sie ta kwota?

  Z gory dziekuje za odpowiedz.
  Pozdrawiam,
  Tomasz

  1. Dzień dobry Panie Tomaszu.
   Z Pana komentarza wynika, że Pana wynajmującym mieszkanie jest ta sama osoba- identyczny zapis umowy oraz kwota podwyzki. Też szukamy rozwiązania w tej sprawie.
   Prosimy o komentarz w tej sprawie Panią Radczynię.

 14. Dobry wieczór, jak wygląda podniesienie ceny najmu? Czy wynajmujący może podnieść czynsz tylko i wyłącznie o współczynnik inflacji 5,1% czy może podnieść wg własnego uznania? Wynajmującemu podniesiono kwotę kredytu i proponuje podniesienie czynszu o 300 zł? Obecnie nie mamy zapisu w umowie o podwyższeniu czynszu, umowa jest podpisana na 12 mcy. Obecnie mieszkamy tam pół roku.

  1. Jeżeli jest to zwykła umowa najmu, to zasady jego podwyższania są ściśle określone w przepisach ustawy o ochronie lokatorów art.8a i 9

 15. Dzień Dobry,
  Czy w przypadku najmu okazjonalnego na czas określony można aneksem przedłużyć okres trwania umowy o następny rok z jednoczesną podwyżką czynszu czy trzeba podpisać nową umowę

 16. Dzień Dobry,najem okazjonalny w umowie na rok jest zapis że jeśli się zrezygnuje to trzeba znaleźć zastępstwo czy w takim wypadku właściciel może chcieć już od nowego lokatora którego ja muszę znaleźć podwyżki aż o 400zl ?

 17. Witam serdecznie, wynajelismy mieszkanie na podstawie umowy okazjonalnej na pół roku czyli do końca czerwca tego roku , lokatorzy proszą nas o przesłanie draftu aneksu przedłużającego najem mieszkania bo teraz chca przedłużyć na rok, przy czym cena wzrosła i lokatorzy się na to zgodzili. Proszę mi powiedzieć czy tym razem również musimy notarialnie to zrobić ?

 18. Dzień dobry właściciel podwyższył mi czynsz od 1 czerwca. w maju place za czerwiec. i twierdzi że już mam z tą podwyżka zapłacić.. bo czynsz jest płacony z góry. a ja rozumiałam że czynsz od czerwca będziesz wyższy nie od maja.

 19. Dzień dobry.
  Mam podpisaną umowę o najem mieszkania. Jeszcze w nim nie mieszkam, a już właściciel chce wystawić aneks do umowy i podnieść kwotę za najem, tłumacząc się że teraz wszystko zdrożało. Może tak zrobić?

 20. Dobry wieczór Pani Joanno!
  Chcę podwyższyć czynsz najmu moim lokatorom. Podpisaliśmy umowę najmu okazjonalnego, gdzie zapisałam „cena najmu przez cały okres jej trwania nie ulegnie zmianie”.
  Czy taki zapis w umowie mogę zmienić aneksem? (Najemcy zgodzili się na podwyżkę).
  Jeśli tak, to z jakim wypowiedzeniem? 3 miesięcznym?
  Okres wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego, to 1 miesiąc.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 21. Dzień dobry, mam umowę wynajmu okazjonalnego – nie ma zapisów szczegółowych dotyczących warunków zmiany czynszu. Jest natomiast zapis dotyczący możliwości wypowiedzenia umowy z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. Czy mogę wysłać aneks zmieniający wysokość czynszu z ewentualnym wypowiedzeniem umowy w przypadku braku akceptacji nowych warunków wynikających z aneksu przez najemcę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *