Czy deweloper musi być właścicielem gruntu, na którym buduje?

Zasadą jest, że deweloperzy budują na gruntach, które stanowią ich własność lub ewentualnie są uprawnieni do korzystania z nich na podstawie użytkowania wieczystego. Coraz częściej mamy jednak do czynienia z odstępstwami od tej zasady, tj. sytuacjami, kiedy deweloper dla uniknięcia finansowania kosztownego zakupu nieruchomości, czy też prawa użytkowania wieczystego do niej, realizuje inwestycję na gruncie…Continue reading Czy deweloper musi być właścicielem gruntu, na którym buduje?

Zmiany w zakresie korzystania z ulgi mieszkaniowej, a umowa deweloperska

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Niesie ona ze sobą szereg zmian dotyczących czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej jak i samych warunków zastosowania zwolnienia,…Continue reading Zmiany w zakresie korzystania z ulgi mieszkaniowej, a umowa deweloperska