Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – jak uregulować tę kwestię i nie popełnić często występujących w umowach błędów

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż lat 10. Co do zasady więc, jak w przypadku każdej umowy zawartej na czas określony, nie można jej swobodnie rozwiązać za wypowiedzeniem w okresie jej trwania. W związku z powyższym, standardowo wygasa ona po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub w ściśle określonych…Continue reading Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – jak uregulować tę kwestię i nie popełnić często występujących w umowach błędów

Kiedy wynajmujący może wejść i skontrolować wynajmowany lokal?

Kwestia, kiedy wynajmujący może wejść i skontrolować wynajmowany lokal, budzi wiele kontrowersji. Interesy stron zainteresowanych są tu zdecydowanie sprzeczne. Wynajmujący chcieliby mieć najchętniej nieograniczony dostęp do lokalu w celu sprawdzenia jego stanu. Jednocześnie najemcy, gdyby mogli wybierać, nie udostępnialiby wcale mieszkania wynajmującemu. To jednak jest myślenie życzeniowe, a jak wygląda ten temat od strony prawnej?…Continue reading Kiedy wynajmujący może wejść i skontrolować wynajmowany lokal?