Jak sprzedać nieruchomość będącą własnością małoletniego?

Małoletni staje się właścicielem, lub współwłaścicielem nieruchomości, najczęściej na skutek nieodpłatnych czynności jakimi są m.in. darowizna, czy dziedziczenie. Na skutek różnych okoliczności życiowych, powstaje często potrzeba sprzedaży tej nieruchomości. Dowiedz się, jakie kroki trzeba podjąć, aby mogło dojść do takiej czynności. Skorzystaj z załączonego darmowego wzoru.

Jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość

  Taka niby oczywista oczywistość, ale nadal dla wielu osób temat nie jest jasny i budzi zdziwienie. Wyjaśnijmy sobie więc tę kwestię raz na zawsze! 😉 W jednej księdze wieczystej może być wpisana tylko jedna nieruchomość. W ramach jednej nieruchomości może być  wydzielona geodezyjnie większa ilość działek, będą one stanowić jednak nadal jedną nieruchomość.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności tuż tuż..

Wielkimi krokami zbliża się do nas moment przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nastąpi to z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.  Sama ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wejdzie w życie już 5 października b.r.