Odblokowanie przez MS możliwości sprzedaży mieszkań bez zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

Mamy w końcu wyczekiwane stanowisko Ministra Sprawiedliwości w kwestii obrotu wtórnego mieszkaniami na nieruchomościach, w których użytkowanie wieczyste przekształciło się 1 stycznia 2019 r. we własność. MS uznał za trafny, pogląd Krajowej Rady Notarialnej,  że obrót wtórny w powyższej sytuacji jest możliwy nawet bez zaświadczenia o przekształceniu. Informację taką na swoich stronach podało 31.01.19 r.…Continue reading Odblokowanie przez MS możliwości sprzedaży mieszkań bez zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności tuż tuż..

Wielkimi krokami zbliża się do nas moment przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nastąpi to z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.  Sama ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wejdzie w życie już 5 października b.r.