Dane z ewidencji gruntów i budynków ważniejsze niż te z księgi wieczystej.

 

Niemal dla wszystkich jest już oczywiste, że jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o danej nieruchomości, poznać jej stan faktyczny i prawny, zaglądamy do ksiąg wieczystych. Uznajemy i co do zasady słusznie, iż opierając się na informacjach zawartych w księgach wieczystych zapewniamy sobie bezpieczeństwo zawieranej transakcji. Czy jednak zawsze takie podejście jest uzasadnione?

 Domniemanie wiarygodności

Na podstawie domniemania zgodności wpisu z rzeczywistym stanem prawnym, bierzemy za pewnik wszystkie informacje, które w księdze wieczystej się znajdują.

 

Często nie wiemy, że domniemanie wiarygodności obejmuje jedynie wpisane do księgi wieczystej prawa i roszczenia. Nie ma ono natomiast zastosowania do informacji dotyczących stanu faktycznego, zawartych w dziale I-O, takich jak położenie nieruchomości, jej obszar, czy sposób z niej korzystania.

 

Prymat oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków nad danymi z ksiąg wieczystych.

To dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych /art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficzne i 26 ust. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece/.

W razie niezgodności opisu nieruchomości w księdze wieczystej z danymi ewidencji gruntów i budynków, pierwszeństwo mają dane z ewidencji, a nie te wpisane do księgi wieczystej.

Wnioski praktyczne

 • Najważniejsza nauka z powyższego jest taka, iż szukając informacji dotyczących oznaczenia nieruchomości, którą chcemy zakupić, czy też chcąc uzyskane dane zweryfikować, przede wszystkim posługujmy się danymi z ewidencji gruntów i budynków, a tylko pomocniczo księgą wieczystą.
 • Pamiętajmy, że wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów, budynków, czy rejestru lokali, nie uzyska osoba po prostu zainteresowana kupnem nieruchomości. Nie jest to wystarczający interes prawny. W takiej sytuacji to właściciela nieruchomości musimy poprosić o złożenie wniosku o wypis lub o udzielenie nam pełnomocnictwa do tego.
 • Co istotne, wniosek o wydanie wypisu i wyrysu można złożyć drogą elektroniczną, przesyłając wniosek, ewentualne pełnomocnictwo (może to być po prostu jego scan) i potwierdzenie uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa.

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

63 thoughts on “Dane z ewidencji gruntów i budynków ważniejsze niż te z księgi wieczystej.

 1. Czy w sytuacji rozbieżności powierzchni gruntu w kw a wypisie w ewidencji gruntów notariusz może odmówić czynności prawnych na danym gruncie?
  W rejestrze w starostwie widnieje 2.4 ha a w kw 2.3828 ha.
  Wszystkie instytucje twierdzą że winna nie leży po ich stronie. Co robić?

  1. W kwestii opisu nieruchomości m.in. jej powierzchni w akcie notarialnym, notariusz powinien się kierować danymi zawartymi w ewidencji gruntów, to one mają pierwszeństwo przed danymi z księgi wieczystej. Nie widzę podstaw do tego, aby opisana rozbieżność miała stanowić podstawę do odmowy czynności notarialnej. Notariuszowi należy przedstawić wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące i to on będzie podstawą do określenia powierzchni. W samym akcie notarialnym warto jednak zawrzeć oświadczenie, iż osoba nabywająca nieruchomość ma świadomość przedmiotowych rozbieżności pomiędzy danymi z ewidencji gruntów i w księdze wieczystej.

   1. Mam działkę która od lat 60 XX w.miala pow 5476 chcąc przepisać dzieciom okazało się że mam 500m mniej dlaczego?i jak to załatwić?

    1. Nie mam pełnych inf., jeżeli jednak zmiana ta wynika z informacji zawartych w ewidencji gruntów, to z pewnością wskazana jest również podstawa tej zmiany, którą należałoby zbadać.

   2. Co do treści artykułu to polemizowałbym. Załużmy, że ktoś nabył nieruchomość przykładowo 50, 20, 10 lat temu. Nabywając ją miał w ręku aktualny pomiar geodezyjny , wypis z KW oraz wypis z ewidencji gruntów. Przez cały okres od nabycia do dnia sprzedaży niczego nie sprzedał ani nie dokupił do przedmiotowej nieruchomości. W związku ze sprzedażą nabytej jakiś czas temu nieruchomości, sprzedawca udał się do wydziału geodezji starostwa aby pobrać aktualne zaświadczenie z wydziału geidezji o powierzchni działki, takież samo pismo o własności i wielkości działki pobiera z sądu w którym prowadzone są KW. i co się okazuje, że mamy rozbieżność pomiędzy dniem nabycia i dokumentami z tamtego okresu a obecnym stanem oraz wpisem w KW. Tak więc ja byłbym ostrożny
    z tym ufaniem w treść informacji otrzymywanych z wydziału geodezji starostwa. Ostatnio obserwuję niebezpieczną tendencję, w której to geodeci decydują bez podstawy prawnej o zmianach przebiegu granic działek, ich powierzchni a nawet tego kto jest właścicielem / posiadaczem / użytkownikiem. Rozbieżności jakie potem występują w dokumentacji wydziałów geodezji a KW , pomiędzy prawnym a geodezyjnym przebiegiem granic działek jest porażająca, włosy same wychodzą z głowy. Nie wiem kto kształci geodetów, ale twórczość i fantazja geodetów powinny zostać ukrócone.

  2. Taka różnica wynika najprawdopodobniej z nowego pomiaru działki. U nas większość notariuszy żąda najpierw sprostowania oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej lub chociaż wzmianki, że wniosek o sprostowanie złożono do kw. Księgi wieczyste u mnie żądały kiedyś wykazu zmian danych z operatu geodezyjnego, a teraz wpisują na podstawie zawiadomienia o zmianach danych oraz wypisu/wypisu i wyrysu, gdyż muszą mieć porównanie, że stan obecny z kw jest taki sam jak wyjściowy przed zmianą np powierzchni działki.

   1. Dzień dobry. Uprzejmie dziękuję za odniesienie się do mojego wpisu.
    Poniekąd rozumiem procedury, tylko jak się to ma do sytuacji w, której geodeta/ci , którzy dopuścili się takich czynów jak opisane wyżej mają poprawić swoje błędy ?. Normą jest, że geodeci każą sobie płacić za sprostowanie błędów które sami popełnili, a i tak ich nie naprawiają, często gmatwają jeszcze bardziej … . A tak na marginesie, to pół biedy jak jeszcze jest co prostować …. . Moim zdaniem to nie Wydział KW prowadzonych w sądzie ma się dostosowywać do fantazji geodetów tylko odwrotnie.
    I tak już zupełnie na koniec, chyba najwyższy czas odejść od czegoś co nazywamy zasiedzeniem w złej lub dobrej wierze. A jeżeli na siłę chcemy to utrzymać to taka możliwość mogłaby mieć miejsce dopiero po 100 latach. Mam świadomość tego, że można pozwać geodetów przed sąd zarzucając im …. , tyle tylko, że do takich sytuacji nigdy nie powinno dojść. Życzę miłego dnia.

 2. A co do wyznaczania terminu ważności wypisu, to nie rozumiem czemu notariusze czy radcowie prawni uważają, że „nie starszy niż 3 miesiące” to aktualny. A tak naprawdę z poprzedniego dnia może być już nieaktualny, a taki, który jest z datą np dziesięć lat wstecz może być nadal aktualny, ponieważ nie wprowadzano żadnych zmian.

  1. Termin „nie starszy niż 3 miesiące” jest umowny, a przyjęty został dla ułatwienia obrotu prawnego. Notariusze i radcowie prawni doskonale rozumieją, iż dokumenty te nie koniecznie muszą zawierać aktualne dane, a pewność co do ich aktualności możemy mieć w dniu ich wystawienia.

   1. Mam wypis i wyrys z ewidencji gruntów na którym jest uaktualniony nr działki,który z biegiem lat został zmieniony oraz nowa powierzchnia działki. Po złożeniu wniosku w wydziale ksiąg wieczystych wniosek został oddalony. Dlaczego sąd nie chce dokonać uaktualnienia, skoro w wypisie z rejestru gruntów wszystkie dane są aktualne?

    1. Skoro zmieniła się powierzchnia i numer działki, to jak tylko mogę przypuszczać doszło do podziału działki pierwotnej, a do wniosku nie zostały przedstawione wszystkie potrzebne dokumenty dla uwzględnienia zmian. Odpowiedź na pytanie wymagałaby analizy stanu faktycznego i prawnego nieruchomości i mogę jej udzielić w ramach porady prawnej, w razie potrzeby zapraszam do kontaktu: kontakt@kancelariawieczorek.pl

   2. A i to nie zawsze. Ostatnio obserwuję niebezpieczną tendencję, w której to geodeci decydują bez podstawy prawnej o zmianach przebiegu granic działek, ich powierzchni a nawet tego kto jest właścicielem / posiadaczem / użytkownikiem. Rozbieżności jakie potem występują w dokumentacji wydziałów geodezji a KW , pomiędzy prawnym a geodezyjnym przebiegiem granic działek jest porażająca, włosy same wychodzą z głowy. Nie wiem kto kształci geodetów, ale twórczość i fantazja geodetów powinny zostać ukrócone.

    1. Pisze Pan pewnie o postępowaniu rozgraniczeniowym, gdzie geodeci działają na podstawie przepisów prawa, nie jest to żadna ich samowola, czy fantazja jak Pan pisze. Czynności dot. ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przy ustalaniu przebiegu granic bierze on pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
     Jeżeli natomiast jest brak danych, lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy.
     W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej.

     1. Dzień dobry Pani. Uprzejmie dziękuję za odpowiedź. Co do zasady ma Pani rację w kwestii proceduralnej, faktycznie bywa różnie, by nie rzec, że spotkałem się już z sytuacjami w których to zostały skierowane zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez geodetów, którzy działali delikatnie mówiąc poza granicami prawa na zlecenie burmistrza / wójta.

 3. Dzień dobry.
  Czy ta sama zasada dotyczy prawa własności? Kto jest ostateczną „instancją” posiadającą informacje o prawach własności nieruchomości? Pytam, ponieważ odziedziczyłam działki po ojcu, ale w wydziale ksiąg twierdzą, że figurują tam jeszcze dwie działki, których wypis z ewidencji gruntów nie objął. I teraz nie wiem, czy jestem ich właścicielką czy nie. Zawsze sadziłam, że najważniejsze są informacje z KW. Pani informacja w poście zbiła mnie nieco z tropu.

  1. W artykule piszę o tym, iż faktycznie w kwestii oznaczenia nieruchomości rozstrzygające znaczenie mają inf. zawarte ewidencji gruntów i budynków. W kwestii prawa własności kluczowe są natomiast informacje zawarte w księgach wieczystych. Nie bardzo rozumiem o co chodzi z „jeszcze dwiema działkami”. W razie potrzeby zapraszam po bardziej szczegółową poradę prawną.

   1. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie nr dzialek…w kw w sądzie jest stary nr działki a w wypisie z rejestru gruntów jest już uaktualniony nowy nr…jak wystąpić i zmiene nr działki w sądzi i czy muszę to zrobić przed tym jak będę chciał przekazać działkę synowi jako darowiznę?

 4. witam
  Mam problem odnośnie powierzchni działki. Po wybraniu z Sądu KW mam powierzchnię 3,46 ha natomiast jak wyszukam działkę na stronie ksiąg wieczystych to w podglądzie KW jest powierzchnia 3,564 ha. Z czego wynika ta różnica, no i jak sprawdzić, która powierzchnia jest prawidłowa? W geoportalu również jest przesunięta granica, która obejmuje także drogę publiczną. Właściciel drogi publicznej twierdzi, że jest to błąd piśmienniczy i że w latach 70 ktoś zrobił błąd. Czy ten błąd również mógł zostać przeniesiony do księgi wieczystej i no i jak daleko prawo działa wstecz? pozdrawiam

  1. Geoportal nie jest źródłem prawa, stanowi tylko podgląd na mapy, przy czym twórcy geoportalu sami podkreślają, że nie można się powoływać na informacje tam zawarte. Co do zasady, kolejność jest taka: Księgi wieczyste, wydział ewidencji gruntów geodezji starostwa.

 5. Dzień dobry,
  Chcę kupić dom, wg map z ewidencji gruntów i budynków i wg księgi wieczystej powierzchnia działki to 803 m2. Przed zakupem postanowiłam skorzystać z usług geodety by sprawdzić powierzchnię działki i okazało się, że ma 809 m2.
  Gdzie zgłosić tę rozbieżność? Kto powinien to zrobić obecny właściciel czy ja przy zakupie nieruchomości? Czy wiążą się z tym jakieś koszty?

  1. Wniosek o zmianę informacji o powierzchni działki w ewidencji gruntów, należy złożyć we właściwym Starostwie wraz z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną sporządzoną przez geodetę. Koszt stanowi wynagrodzenie geodety. Jeżeli zależy Pani na tym, aby już w akcie notarialnym sprzedaży działki znalazła się już prawidłowa inf. o powierzchni działki, to wniosek powinien złożyć aktualny właściciel nieruchomości przed sprzedażą.

 6. Dzień dobry
  Zakupiłem nieruchomość. Stan z KW i wyrys są tożsame i zgodne ze stanem faktycznym. Niestety geodeta na podstawie pomiarów doszedł do wniosku, że granica działki (wg wyrysu oddalona o ok. 3m od zabudowań) przechodzi przez zabudowania… „Ostatni spokojny stan posiadania” jak wspomniałem odpowiada wyrysowi z ewidencji i KW. Co teraz?

 7. Zakupiłam działkę która posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę należąca wg ewidencji gruntów i budynków do skarbu państwa (po działce biegnie droga i pobocze) Wypis z ewidencji stanowił załącznik do aktu notarialnego. Ostatnio okazało się jednak ze wg kw działka ta jest własnością prywatnej osoby. Przekazałam ta informacje do urzędu gminy z prośba o wyjaśnienie i jedyne co osiągnęłam to informacja ze nie dostanę zgody na budowę wjazdu dopóki sytuacja nie zostanie przeze mnie wyjaśniona. Do kogo mam się z tym udać i o co właściwie prosić? O ustalenie właściciela?

  1. Jeżeli chodzi o prawo własności nieruchomości, to mamy tu do czynienia z domniemaniem zgodności księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W związku z tym, to do właściciela wskazanego w księdze wieczystej wskazanej działki, powinna się Pani zwrócić i z nim ustalić zasady i uregulować prawnie korzystanie z drogi dojazdowej.

 8. Witam,
  Mam kilka dużych działek rolnych i chciałam je podzielić na mniejsze. W wydziale geodezji dowiedziałam się że część z nich figuruje jako działka rolna, natomiast w księdze wieczystej jako las albo łąka. Jak mam wyprostować księgę wieczystą aby móc podzielić działki i przekształcić na budowlane? Proszę o pomoc.

 9. Jestem właścicielem drogi dojazdowej. Z ewidencji gruntów i budynków wynika,że ma ona 3m szerokości, natomiast w KW 5m szerokości i tak też została zapisana służebność na przejazd drogą o szerokości 5m. Co jest w tym momencie ważniejsze ewidencja czy akt notarialny? Czy wystarczy bym jako właściciel zmieniła zapis w KW zgodny z ewidencja? I właściciel działki który tą drogą dojeżdża nie będzie mógł już rządać by droga miała 5m ?

 10. Witam,
  W trakcie trwania sprawy sądowej odnośnie podziału nieruchomości okazuje się, że dane zawarte w księgach wieczystych oraz stan w ewidencji gruntów i budynków jest tożsamy, natomiast faktyczny stan dotyczący powierzchni działki po obliczeniu powierzchni działki ze współrzędnych punktów granicznych, poprzedzony protokolarnym wyznaczeniem punktów granicznych w terenie i ich pomiarze jest inny. Moje pytanie jest następujące co jest ważniejsze? Dane zawarte w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków czy stan faktyczny? Zaznaczę, że geodeta wyjaśnił, że różnica w powierzchniach wynika z faktu, że został dokonany w roku 1989 i do opracowania mapy zastosowano metody mało dokładne. Uprzejmie proszę o pomoc.

  1. Nie znam szerszego kontekstu sprawy, ale powierzchnia działki jest faktycznie inna niż w ewidencji, a wynika to z aktualnych pomiarów geodety, to jest to podstawa do dokonania zmian w ewidencji gruntów, a następnie na tej podstawie w księdze wieczystej.

 11. Witam,

  otrzymałem w darowiźnie działkę, w księdze wieczystej widnieje jako jedna działka. Przeglądałem przypadkowo mapkę ewidencyjną i okazuje się że moja działka jest podzielona na dwie (jest wydzielona mała część) i jest zmieniona numeracja działek wiadomo …/1 i …/2. W księdze wieczystej sąsiedniej działki nie ma wpisu tej wydzielonej części z mojej działki. Podejrzewam, że jest jakiś bałagan prawny. Czym się zatem sugerować?

  1. Zdecydowanie w tej kwestii pierwszeństwo mają treści zawarte w ewidencji gruntów. Proszę ustalić na jakiej podstawie dokonano wpisu, na pewno złożono dokumenty świadczące o podziale nieruchomości.

 12. W tamtym roku sprzedawałem mieszkanie z działką. Przy sprzedaży okazało się że w akcie not. mieliśmy udział w gruntach 6/100 a w ewidencji gruntów był udział 8/100. Notariusz odmówił sprzedaży działki ze względu na niezgodności. Czy pomimo tego mogę w jakiś sposób sprzedać tą działkę. I jak sprostować taką niezgodność bez sprawy w sądzie. Chcielibyśmy nie iść do sądu bo jest dużo właścicieli którzy już nie żyją i nie mają uregulowane spraw spadkowych więc właścicieli koze byc ok 100 osób. Pozdrawiam

  1. Proszę spróbować w pierwszej kolejności złożyć wniosek o aktualizację operatu ewidencji gruntów w związku z niezgodnością z treścią księgi wieczystej i ujednolicenie w ten sposób rozbieżnych danych.

 13. Witam
  Jestem w trakcie sprawy o zasiedzenie kilku działek budowlanych.
  W trakcie załatwiania dokumentów wyszło że na jedną działke jest prowadzona księga wieczysta w której widnieje inny właściciel.
  Czy jest jakaś możliwość odkręcenia tego?
  Dodam że jestem w posiadaniu aktu własności z lat 70.

  1. Jeżeli istnieją podstawy i jest Pan w posiadaniu dokumentów świadczących o tym, iż treść księgi wieczystej wymaga zmiany w zakresie prawa własności, jest możliwość wniesienia przez Pana jako osobę posiadającą interes prawny wniosku. Inną bardziej skomplikowaną procedurą jest złożenie pozwu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 14. jesli posiadam dzialke, rolnicza, 10ha, tyle ma realnie, tyle ma w dokumentach, na drodze ustelnia granic miedzy sasiadami wynika ze zostanie ona pomniejszona, niestety nie jestem w stanie im udowodnic zlodziejstwa przesuwania granicy powoli latami a leniwi geodeci chcac szybko zalatwic temat widza tylko to co chca wiedziec czyli koncowy aktualny stan miedzy, zostane wiec poszkodowanym przez zagrabienie mienia i niebardzo mam jak sie bronic chyba ze zaoram miedze i skonczy sie wielka awantura. Czy ktokolwiek za to odpowiada, czy mam prawo żadać od panstwa polskiego, kowr-u, itp. zadośćuczynienia w postaci finansowej lub gruntowej.

  1. Geodeta dokonujący ustalenia przebiegu granic działa na podstawie dokumentów m.in. na podstawie danych, map z ewidencji gruntów. Pan jest stroną postępowania, w którym ma Pan prawo brać czynny udział. Nie znam szczegółów sprawy, ale jeżeli jest Pan w posiadaniu dokumentów wskazujących na niezgodność z ustaleniami geodety, powinien je Pan zgłosić do postępowania.

 15. Dzień dobry. nabyliśmy nieruchomość – dom w zabudowie bliźniaczej. Okazalo się,że w akcie notarialnym widnieje adres inny niż w ewidencji gruntow akt- ul. Banacha 4/2, ewidencja – Banacha 4. Co zrobić w takiej sytuacji?

 16. Dzień dobry
  Czy do założenia KW oprócz sądowego potwierdzenia nabycia spadku potrzebny jest akt własności ziemi spadkodawcy? Dodam, że sam akt stwierdza nabycie praw do spadku ale nie określa co się do niego zalicza

  1. Jeżeli dana nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, to z pewnością niezbędne do jej założenia jest potwierdzenie tytułu własności. Jeżeli posiada Pani akt własności ziemi spadkobiercy, to zdecydowanie trzeba go załączyć.

 17. Witam. Jak wykazać swój interes prawny, aby uzyskać wyrys z działki do uwłaszczenia z 1971r.? Nie jestem właścicielem, władam (ale nie ma mnie nigdzie w papierach, ani taty, ani dziadka) tymi gruntami, uprawiam z dziada pradziada. Najpierw dziadek (nie żyje już), potem ojciec (żyje), teraz ja od 2001r córka. Właściciel nie żyje i jest to siostra dziadka. Jak napisałam, że do uwłaszczenia, to nie uznali interesu prawnego, tylko faktyczny. Bardzo proszę o pomoc w jaki sposób próbować uzupełnić wniosek?

 18. Dzień dobry,
  nabyłem nieruchomość – bliźniak dwulokalowy. Deweloper ukrył prawdziwy sposób korzystania z gruntu. Okazuje się, że sąsiad użytkuje dość spory kawałek gruntu należącego do mnie, za który płacę podatki. W czasie podpisywania aktu notarialnego przy wielu różnych dokumentach nie zostałem dokładnie poinformowany jakie wady prawne ma nabycie takiej nieruchomości i że sposób korzystania z gruntu jest inny niż stan faktyczny własności. Dodam, że 2 bliźniaki są zblokowane razem tworząc 4 lokale mieszkalne. Te wewnętrzne są właśnie tak okrojone z gruntu. Sąsiad dodatkowo postawił między nami wysoki płot. Efekt jest taki, że nie można dotrzeć do ogrodu z zewnątrz chcąc przeprowadzić jakiekolwiek prace ogrodowe, czy budowlane.
  Dojście i dojazd do budynku jest zapewniony od strony frontowej, jedynie nie można dostać się od strony ogrodu. Czy mogę odzyskać część mojego gruntu, która w tym wypadku pozwoliłaby mieć dostęp do drogi? Co w tym wypadku jest ważniejsze prawo własności zarówno z danych ewidencji gruntów i budynków jako współwłasność gruntu i udział 50% oraz zapis w księdze wieczystej jako udział 50 % czy sposób korzystania z gruntu również wpisany w księdze wieczystej z mapką która nie zgadza się z własnością?

 19. Dzień dobry,
  – właścicielem działki A/1 w KW i AWZ jest osoba XX (jest ona faktycznym użytkownikiem), natomiast w EGiB jest osoba YY
  – właścicielem działki A/2 w KW i AWZ jest osoba YY (jest ona faktycznym użytkownikiem), natomiast w EGiB jest osoba XX
  Jakie należy podjąć kroki, żeby możliwe było sporządzenia aktu darowizny na rzecz osoby ZZ działki A/1 w sytuacji, gdy darczyńcą jest XX?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 20. Czy za dane ewidencyjne dot. położenia działki gruntu w ewidencji gruntów i budynków można uznać adres przypisany do budynku. Jeśli nie to do jakiej kategorii należy adres w ewidencji gruntów i budynków, który przecież jest tam ujawniany, natomiast nie jest ujawniany w księgach wieczystych.

 21. Jeśli piwnica nie jest umieszczona w kw, a dotychczasowi właściciele ją sprzedają łącznie mieszkaniem jako do niego przynależną to można zawrzeć w akcie notarialnym zapis, że zgodnie z rejestrem lokali należy ona do właścicieli sprzedawanego mieszkania, a następnie na podstawie tak sporządzonego aktu wpisać ją w dziale 3 kw

 22. Dzień dobry
  W roku 2015 zawarłam z gminą umowę notarialną przeniesienia i ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Tworzymy wspólnotę, jednak nieruchomość składa się z trzech segmentów i położona jest kilku działkach. Lokatorzy z mojego segmentu (20 samodzielnych lokali mieszkalnych) otrzymaliśmy zawiadomienie od gminy, o konieczności nabycia od gminy dodatkowej działki, ponieważ nasz segment położony jest na dwóch działkach. Dokumentacja przedstawiona notariuszowi do czynności przeniesienia zawiera wypis z rejestru gruntów wydanych z up. Prezydenta Miasta, z którego wynika, nieruchomość położona jest na jednej działce i jej ze stan geodezyjny jest zgodny z opisem nieruchomości w KW, i tak też było. Wyodrębnienia lokali w tej nieruchomości wielu lat, w moim segmencie od 2008 r., Przejrzałam księgi wieczyste lokali oraz księgę budynku, ani śladu drugiej działki, udziały liczone od powierzchni jednej działki. Wgląd do geoportalu ujawnił obecność tej działki, nigdzie wcześniej nie ujawnionej. Gmina bez słowa wyjaśnienia zażądała zapłaty za ową działkę, przesyłając kwotę podzieloną odpowiednią na liczbę mieszkań. Sprawa jest kuriozalna, bowiem błąd popełniała ta sama instytucja, która dziś występuje z roszczeniem o zapłatę, ta sama instytucja oświadczała przez ponad dekadę nieprawdę, doprowadzając do wadliwie zawartych aktów notarialnych, (ba! uprzedza o ponownym wykonaniu operatu szacunkowego wobec utraty ważności poprzedniego!) strasząc nas wnioskiem do KW o wpis niezgodności księgi ze stanem faktycznym. Na domiar złego nasz obecny zarządca poinformował nas, że jesteśmy zobowiązani do zapłaty i wszelkie uzgodnienia mamy prowadzić poza nim bezpośrednio z gminą. Zachowanie zarządcy wydało mi się cokolwiek niestosowne i zweryfikowałam jego uprawnienia, posługuje się nieaktualną licencją (wiem że nie wymogu jej posiadania, ale on posługuje się na lewo i prawo stemplując czymś ci utraciło moc) i jest wpisany do KRS bardzo wielu podmiotów (nie byłoby w tym nic złego ale wśród nich jest MZBM działający z ramienia gminy. Nie wiem co robić, lokatorzy nie mają świadomości powagi sytuacji oraz potencjalnych kosztów. Próbuję walczyć, prosiłabym tylko o wskazanie kierunku działania, które dałyby choć cień szansy na oddalenie roszczeń gminy. Jeśli bedzię konieczna głębsza analiza i wycena porady, proszę o taką informację. Serdecznie pozdrawiam. Anna

 23. Witam .
  Mam problem z ustaleniem granicy z sąsiadem , ponieważ są rozbieżności pomiędzy ewidecią gruntów , a tym co ma geodeta na mapach ( z 1966 r.).
  W ewidencji gruntów szerokość w/w działki ma 6 metrów a geodeta na mapach ma ok. 4.5 metra.
  Co w tym wypadku jest bardziej wiarygodne mapy z 1966r. Czy ewidencja gruntów.

 24. Dzień dobry,
  co gdy dana działka nie ma KW, jest akt własności ziemi, ale ta działka nim nie jest objęta (nie jest to błąd po prostu nie była omyłkowo uwłaszczona). W wypisie z rejestru gruntów jak i w operacie ewidencji gruntów i budynków jest wskazany właściciel działki, czy na podstawie wypisu i operatu sąd założy dla tej działki księgę?

  1. W tym przypadku, może być potrzebny jeszcze inny dokument. Może warto ustalić w urzędzie, jaki dokument był podstawą wpisu właściciela do ewidencji.

 25. Dzień dobry.
  Jestem właścicielem gruntu i moje prawo jest potwierdzone wpisem do KW (tylko ja). W ewidencji jako właściciel figuruję ja i jeszcze inna osoba fizyczna. Starostwo odmawia mi wydania pozwolenia na budowę beż zgody figurującego w ewidencji współwłaściciela. Czy ma do tego prawo (przecież dla danych dot. własności wpis do KW ma pierwszeństwo przed danymi z ewidencji) ? W jaki sposób dokonać zmian w ewidencji na stan faktyczny-zgodny z KW ?

 26. Sąsiad domaga się przejazdu w pole przez zasiedzenie, najpierw toczyla się sprawa o sprostowanie błędów w operacie gruntu , były oględziny,po roku sąsiad dostał decyzję odmowną, skierował sprawę do. sądu administracyjnego,dodam że przed rokiem1966 poprzednik sąsiada był współwłaścicielem tej części gruntu , ale w późniejszych dokumentach nie ma tego odnotowane.Pytanie brzmi czy sąsiad ma prawo domagać się przywrócenia stanu sprzed kilkudziesięciu lat.

 27. Jestem w trakcie sprzedaży segmentu środkowego z lat 70 z dwoma działkami. Każdy z segmentów ma przesunięcie jednej działki na stronę sąsiada, tzn. że w mojej księdze wieczystej wpisany jest mój numer działki i numer sąsiada, chociaż fizycznie należy ona do niego. To samo z drugiej strony, drugi sąsiad ma w swojej KW numer działki który fizycznie należy do mnie od samego początku jak powstały segmenty. Zostały przypisane złe numery do KW, jak można to sprostować? Sąd KW żąda ode mnie aktualnej mapy, czy trzeba będzie wezwać geodetę?

  1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Trzeba by ustalić, czy w ewidencji również występuje ten błąd i to on stał się podstawą błędnych wpisów w księdze wieczystej. Jeżeli w ewidencji jest również błąd, to będzie faktycznie trzeba zlecić wykonanie aktualnych map.

 28. Pracuję w Urzędzie Gminy w wydziale podatków. Codziennie otrzymuję zmiany z EGiB Starostwa Powiatowego. Bardzo często zdarza się, że jeśli chodzi o wykazane budynki dane są nieaktualne.
  Przykładowo w EGIB wykazane są 3 budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa. Podatnik twierdzi, że dane są nieaktualne, jeden z budynków został wyburzony np. 3 lata temu i przy składaniu informacji o nieruchomościach nie wykazuje powierzchni tego budynku i składa oświadczenie na piśmie, że budynek został wyburzony. Czy w takiej sytuacji mogę nie uwzględniać tego budynku do wymiaru podatku?? Cały czas mam w głowie art. 21 prawo geodezyjne…. Sądy różnie wypowiadają się w tej kwestii.

  1. Co do zasady obowiązuję Panią faktycznie art. 21 prawa geodez. i kart., a co za tym idzie podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jeżeli miała miejsce rozbiórka budynku, to na wniosek właściciela nieruchomości, powinno nastąpić wykreślenie budynku z EGiB. Po wykreśleniu budynku z ewidencji, właściciel nieruchomości może oczekiwać niższych podatków na przyszłość, w mojej ocenie nie ma niestety wcześniej takiej podstawy.

 29. Starostwo przeprowadzało przez wyznaczonego geodetę aktualizacje powierzchni i granic działek leśnych okazało się że moja działka ma 3600 m a nie 4600 m jak było w poprzednich dokumentach cz tą zmianę powierzchni starostwo ma obowiązek zgłosić do ksiąg wieczystych pozdrawiam.

  1. W pierwszej kolejności zmiany muszą nastąpić w ewidencji gruntów, następnie Starostwo powinno przekazać informacje do Sądu.

 30. W ewidencji gruntów i budynków jako współwłaściciele użytkowanego przeze mnie od 35 lat gruntu figuruję ja wraz z małżonką (według dokumentów jest to informacja błędna, gdyż współwłaścicielami działki jestem ja, moja mama i brat). Działka nie posiada założonej księgi wieczystej (była kupiona w 1930 roku, a transakcja jest ujęta w księdze hipotecznej, gdzie widnieje, jako właściciel działki, pierwotny jej nabywca-mój pradziadek). Pytania:
  1. Czy do założenia księgi wieczystej wystarczy wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy uzyskane z Urzędu Miasta, czy trzeba będzie załączyć do wniosku także inne dokumenty potwierdzające aktualne prawo własności (akty notarialne, postanowienia sądów, itp.)?
  2. Czy jednak przed złożeniem wniosku do sądu o założenie księgi wieczystej należy wystąpić o zmianę dotyczącą własności tej działki?

  1. Jeżeli chce Pan, aby do księgi wieczystej, która ma zostać założona, został Pan, mama i brat wpisani jako właściciele, musi Pan zebrać wcześniej wszystkie dokumenty wykazujące prawo Państwa własności do nieruchomości w zależności od stanu faktycznego np. akt własności ziemi, postanowienie o zasiedzeniu, postanowienie o zniesieniu współwłasności, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia. Póki co jak Pan pisze, istniej dokument wskazujący jako właściciela Pana pradziadka, jeżeli nie ma innych dokumentów, możliwe że będzie trzeba przeprowadzić postępowania spadkowe, żeby wykazać Państwa prawo własności. Pozdrawiam serdecznie!

 31. Dobry wieczor. Chciałabym zapytac o jedna rzecz. Moj Mąż i jego siostry po śmierci tescia zrzekli sie wszystkiego (dom i mieszkanie) na tesciowa , notarialnie oczywiscie. Teraz po spłacie rodzenstwa tesciowa chce darowac Mężowi dom i… tu mam pytanie. W wypisie rejestru gruntow jest wpisana wspolwlasność( tesciowa i jej dzieci) . Czy jest mozliwa pomylka? Przeciez mąż i jego rodzenstwo zrzeklo sie notarialnie na tesciową (było postepowanie spadkowe ) Czy z takim wypisem z rejestru jest sens isc do notariusza czy mamy szukac błedu-tylko gdzie? Z góry dziekuje za pomoc.

  1. Proszę sprawdzić jakie zapisy są w księdze wieczystej, to one są kluczowe jeżeli chodzi o prawo własności dot. nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *