Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Zawarłeś umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości, wpłaciłeś zadatek. W umowie przedwstępnej wskazany został termin zawarcia umowy właściwej sprzedaży nieruchomości. Jednak, gdy termin się zbliża właściciel nieruchomości unika kontaktu i ewidentnie mimo wezwań do jej zawarcia, uchyla się od jej sfinalizowania. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak odzyskać wpłacony zadatek, dopełniając wszelkich wymaganych formalności?

Podwójny, czy pojedynczy?

Wcześniej ustalić musisz, czy należy Ci się po prostu zwrot zadatku, czy też jego dwukrotności.

Jeżeli strony zgodnie postanawiają o rozwiązaniu umowy i rezygnują z zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wtedy zadatek powinien być po prostu zwrócony. Nie występuje obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej. Taka sytuacja ma miejsce często, kiedy niewykonanie umowy spowodowały okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo odpowiadają obie.

W sytuacji natomiast, gdy to jedna ze stron nie chce wykonać umowy i sprzedać nieruchomości zgodnie z umową przedwstępną, druga strona, która dała zadatek może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać sumy dwukrotnie wyższej.

A takie historie niestety słyszałam ostatnio stosunkowo często. W czasie pomiędzy zawarciem umowy przedwstępnej, a umową właściwą, w związku ze znaczącym wzrostem wartości nieruchomości, jej właściciel znajdował sobie „lepszego kupca” i uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży.

 Jakie kroki podjąć?

W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak skierować do właściciela nieruchomości pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy przedwstępnej i wezwaniem do zwrotu podwójnej wysokości zadatku. W wezwaniu tym wyznacz odpowiedni termin do spełnienia roszczenia.

Jeżeli wyznaczony termin upłynie bezskutecznie i nie otrzymasz podwójnej kwoty zadatku, nie pozostaje Ci nic innego jak skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

Forma

Pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wezwanie do zwrotu zadatku, obowiązkowo należy sporządzić w formie pisemnej i wysłać za pośrednictwem poczty, za potwierdzeniem odbioru.

Pamiętaj!

Jeżeli umowa przedwstępna została sporządzona w formie aktu notarialnego, masz dodatkowe uprawnienia. Gdy właściciel nieruchomości, uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, możesz wyegzekwować przed Sądem przeniesienie jej własności. W takiej sytuacji orzeczenie Sądu zastępuje umowę przyrzeczoną, czyli dochodzi do sprzedaży zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej.

👉 Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wezwanie do zwrotu dwukrotności zadatku

  

                                                                                  

                                                                                          

        

Masz wątpliwości, pytania, chcesz się podzielić swoją opinią, zostaw komentarz.

Każdy czytam i staram się na bieżąco odpisywać.

 

Jeżeli jednak potrzebujesz indywidualnej płatnej porady prawnej, napisz do mnie na adres mailowy: kontakt@kancelariawieczorek.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *