Dane z ewidencji gruntów i budynków ważniejsze niż te z księgi wieczystej.

  Niemal dla wszystkich jest już oczywiste, że jeżeli chcemy się czegoś dowiedzieć o danej nieruchomości, poznać jej stan faktyczny i prawny, zaglądamy do ksiąg wieczystych. Uznajemy i co do zasady słusznie, iż opierając się na informacjach zawartych w księgach wieczystych zapewniamy sobie bezpieczeństwo zawieranej transakcji. Czy jednak zawsze takie podejście jest uzasadnione?

Podział nieruchomości w 7 krokach

Zastanawiasz się w co by tu zainwestować w tym trudnym, także dla rynku nieruchomości, czasie..? Spadków cen lokali mieszkalnych, tak oczekiwanych w kryzysie przez inwestorów, jeszcze nie widać. Najem krótkoterminowy odradza się po nagłym jego wygaszeniu, powoli i w bólach. Najem długoterminowy z uwagi obniżkę cen najmu i niepewną sytuację materialną najemców, również jest ryzykowny.…Continue reading Podział nieruchomości w 7 krokach

Żądanie obniżenia czynszu na podstawie przepisów o dzierżawie – ratunkiem dla biznesu opartego na „podnajmie” w czasie epidemii

W związku z panującą epidemią koronawirusa COVID-19 i wprowadzonym do odwołania zakazem swobodnego przemieszczania się ludności, w wyjątkowo trudnej sytuacji znaleźli się przedsiębiorcy, którzy zawarli umowy długoterminowe korzystania z lokali mieszkalnych, w celu ich wynajmowania na doby. Ograniczenie lub brak bieżących przychodów z tej działalności, utrudnia im pokrycie zobowiązań wobec właścicieli lokali. Z pomocą w…Continue reading Żądanie obniżenia czynszu na podstawie przepisów o dzierżawie – ratunkiem dla biznesu opartego na „podnajmie” w czasie epidemii

Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – jak uregulować tę kwestię i nie popełnić często występującego w umowach błędu

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż lat 10. Co do zasady więc, jak w przypadku każdej umowy zawartej na czas określony, nie można jej swobodnie rozwiązać za wypowiedzeniem w okresie jej trwania. W związku z powyższym, standardowo wygasa ona po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub w ściśle określonych…Continue reading Wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego – jak uregulować tę kwestię i nie popełnić często występującego w umowach błędu

Depozyt notarialny – czym jest i kiedy warto z niego skorzystać?

Odpowiednie zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny przy umowie sprzedaży, jest często tym co spędza sen z powiek osobom sprzedającym nieruchomość. Jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych form zabezpieczenia transakcji, finansowanej ze środków własnych kupującego, jest mało w Polsce znany, depozyt notarialny. O jego zaletach, na tle innych zabezpieczeń, oraz o jednej „małej wadzie”, przeczytacie poniżej.

Czy deweloper musi być właścicielem gruntu, na którym buduje?

Zasadą jest, że deweloperzy budują na gruntach, które stanowią ich własność lub ewentualnie są uprawnieni do korzystania z nich na podstawie użytkowania wieczystego. Coraz częściej mamy jednak do czynienia z odstępstwami od tej zasady, tj. sytuacjami, kiedy deweloper dla uniknięcia finansowania kosztownego zakupu nieruchomości, czy też prawa użytkowania wieczystego do niej, realizuje inwestycję na gruncie…Continue reading Czy deweloper musi być właścicielem gruntu, na którym buduje?

Brak wpisu umowy dożywocia w księdze wieczystej

Zasadą jest, iż stan prawny nieruchomości ustala się na podstawie badania księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości. Zabezpieczeniem dla osoby, która nabywając nieruchomość za podstawę bierze informacje dotyczące własności czy innych praw rzeczowych zawarte w księdze wieczystej (działy II, III i IV), jest rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Stanowi ona zasadę, zgodnie z którą w…Continue reading Brak wpisu umowy dożywocia w księdze wieczystej